OM NETVÆRKET

Netværk for voldsramte kvinder i Danmark, der ikke kan beskytte deres børn på grund af den danske lovgivning (Forældreansvarsloven)

Beskrivelse
Vi er et netværk af kvinder, der alle er sluppet ud af voldelige parforhold, hvor der indgår børn. Desværre oplever vi at det danske retssystem kategorisk nægter at tage stilling til vold og overgreb imod kvinder og børn. Det gælder især hos Statsforvaltningerne. Det efterlader voldsofrene magtesløse i hænderne på voldsudøveren. Fra børnene er helt små tvinges de til samvær og i nogle tilfælde at få bopæl hos voldsudøveren. Hvis mødrene ikke samarbejder om „overgrebet“, risikerer de at miste både bopæl og forældremyndighed over deres børn. Retssystemet forhindrer ganske enkelt danske kvinder i at kunne skærme deres børn imod vold.

Vi synes det er på tide at de involverede kvinder begynder at tage til genmæle og deltage aktivt i debatten. Vi har fået nok af at politikerne fremstiller os som „en lille gruppe klynkende mødre“, og bruger det som undskyldning for ikke vil tage de umenneskelige forhold alvorligt!

I netværk er vi efterhånden overbevist om, at vi ikke taler til hundredvis af kvinder, men nok nærmere tusinde, der er i klemme i det danske retssystem. Men et andet stort problem er, at de fleste voldsramte kvinder simpelthen ikke tør stå frem og fortælle deres historie. De frygter indirekte straf fra retssystemet, der vil tolke det som manglende samarbejde. Så risikerer kvinderne at miste børnene til voldsudøveren. Dermed tvinges de til tavshed!

Vi oplever at både at retssikkerheden og ytringsfriheden er alvorlig truet!

Vi ønsker at få kontakt til kvinder og børn, der er i klemme pga Forældreansvarsloven, for at få overblik over omfanget. Loven sørger for at danske kvinder ikke kan slippe ud af volden, og den forhindrer dem i at kunne beskytte deres børn og sig selv imod vold og overgreb.

Når vi skriver voldsramt, mener vi, kvinder og børn der har levet eller stadig lever sammen med en mand, der udøver psykisk vold og/eller fysisk vold. Måske er der ydermere mistanke om overgreb og incest imod børnene.

Fysisk vold er psykisk vold, der ikke er blevet stoppet i tide. Ofte er psykiske vold den mest ødelæggende, men sværest at bevise. Den går udover både børn og kvinder. Alt for ofte bruger voldsudøveren barnet som middel til at hævne sig på kvinden.

(Psykisk vold kan bla udøves gennem en truende, manipulerende, uforudsigelig og nedladende opførsel. Der kan være trusler om fysisk vold og trusler om at tage børnene. Aftaler der gentagende gange ikke bliver holdt. Uigennemskuelig mange løgne. Chikane, aktiv modarbejdelse og karaktermord. Forsøg på hævngerninger fordi du er rejst. Forsøg på at gældsætte dig ved at narre penge fra dig, så du kommer i økonomiske problemer. Ødelægger dine ting. Sætter falske rygter i omløb. Og så videre… Listen er desværre meget lang.)

Netværket Mor ønsker at gå aktivt ind i debatten, og blandt andet støtte de mange fagpersoner og EU kommissionen, der også kæmper for at oplyse om og få ændret Forældreansvarsloven.

Hjælp os med tilkendegivelser og udbred budskabet!

Vi rummer gerne diversitet og en bred debat. Kommentar som er spam, som er ikke hører til under Netværket Mors formål eller som rummer personangreb eller nedsættende propaganda om kvinder vil blive slettet.

Læs mere under menuen “HVORFOR”