STALKERE MISBRUGER MYNDIGHEDER TIL AT FORFØLGE OFRE (Stalking by proxy)

Selvom kvinder, der bliver forfulgt og chikaneret af deres tidligere samlevere, officielt kan hente hjælp hos statsforvaltningerne, domstolene og politiet, er situationen ofte den modsatte. Ifølge en undersøgelse fra Syddansk Universitet, der udkommer i dag, oplever størstedelen af de kvinder, der bliver forfulgt af en tidligere partner, at deres forfølger har held til at bruge de offentlige myndigheder som et middel til forfølgelse og chikane.

Systemet er indrettet sådan, at man altid kan rejse en sag eller forelægge bekymring om et barn, og så er myndighederne tvunget til at reagere. Det kan man gøre så mange gange eller om så små ting, at det virker som chikane. På den måde kan man bruge systemet til at forfølge folk. Når forfølgeren ikke stopper, stopper systemet heller ikke, siger Ask Elklit, professor ved Videnscenter for Psykotraumatologi ved Syddansk Universitet og én af forskerne bag den nye undersøgelse.

Såkaldt stalking indebærer gentagen chikane og forfølgelse af en bestemt person og omfatter ofte at overvåge offeret, foretage chikanerende opkald eller begå hærværk mod offerets ejendom. Offeret kan også opleve trusler, direkte overfald eller mordforsøg.

Mange kvinder i undersøgelsen angiver imidlertid, at den mest belastende form for stalking er den, som de oplever via statsforvaltningerne eller domstolene, eftersom den koster dem tid, penge og overskud til deres børn.

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *