SFI: SVAR TIL FORENINGEN FAR

FORENINGEN FAR HAR GENNEM ADSKILLIGE MAILS TIL SFI, I DIVERSE PRESSEMEDDELELSER OG PÅ SOCIALE MEDIER STILLET SPØRGSMÅLSTEGN VED SFI’S FORSKNING I SKILSMISSER OG DERES KONSEKVENSER. SFI HAR LØBENDE GIVET FYLDESTGØRENDE SVAR PÅ DIVERSE SPØRGSMÅL BÅDE I MAILS OG VED MØDER, LIGESOM EN RÆKKE AF SPØRGSMÅLENE ER BESVARET I VORE FORSKNINGSRAPPORTER.

I SFI’s mange svar til Foreningen Far har vi gentagne gange forsøgt at forklare forskellen på kvalitative og kvantitative metoder og beskrevet, hvordan de anvendte metoder er helt i overensstemmelse med gængs forskningspraksis. Vi kan generelt konstatere, at mange af Foreningens kritikpunkter opstår pga. fejllæsning af vores resultater og undersøgelser. Det gør det vanskeligt at indgå i en dialog, når de samme faktuelt forkerte sammenhænge bliver fremhævet gang på gang – til trods for gentagne forsøg fra vores side på at korrigere misforståelserne. Nedenfor under ”Det metodiske grundlag i udvalgte rapporter”, gennemgår vi nogle af Foreningens kritikpunkter af konkrete publikationer, og begrunder her igen valget af forskellige metoder og tilgange.

I det omfang disse forklaringer fortsat ikke gør indtryk på Foreningen Far, må vi opfordre Foreningen til – udover at læse metodeafsnittene i rapporterne grundigt – at konsultere andre socialforskere med henblik på at få bekræftet metodernes udbredelse og anvendelse.

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *