DELTAGERE TIL BØRNEFORSKNINGSPROJEKT SØGES!

Videnscenter for Psykotraumatologi ved Institut for Psykologi, Syddansk Universitet, søger deltagere til et forskningsprojekt om stalkingramtes børn. Videnscenteret har det sidste 1½ år forsket i partnerstalking og lavet en større rapport, som du kan finde her på Videnscenter for Psykotraumatologis hjemmeside.

Vi igangsætter nu et forskningsprojekt om psykiske reaktioner og konsekvenser for børn, hvis ene forælder udsættes for stalking. Otte mødre har indtil nu hjulpet os, men vi har brug for flere deltagere for at belyse problemerne indenfor de forskellige aldersgrupper.

Der eksisterer ikke én eneste undersøgelse, hverken dansk eller udenlandsk, der har undersøgt den psykiske tilstand hos børn af stalkingramte forældre. Derfor har vi brug for din hjælp til at dokumentere, hvilke konsekvenser stalking kan have for børn, der oplever stalking på tæt hold.

Vi synes, det er en utrolig vigtig opgave at prøve at fremskaffe en viden, som kan påvirke hjælpemulighederne fremover, men vi kan kun gennemføre projektet, hvis vi får din hjælp. Vil du hjælpe os?

Hvem kan deltage og hvordan?

– Stalkingramte forældre, der har børn i alderen 0-6 år. Forælderen interviewes pr telefon om barnets reaktionsmåder og adfærd i forbindelse med stalkingen og generelt. Børnene i denne aldersgruppe medvirker derfor ikke selv i projektet.

Varighed af interview: mellem 45-60 minutter.

Grundet interviewets varighed vil du modtage et gavekort som kompensation for din deltagelse. Desuden kan du efterfølgende få en bred mundtlig feedback på dit barns/børns trivsel og psykiske tilstand.

– Børn i alderen 6-11 år. Vi vil vise børnene en tegneserietest med 20 billeder. Hvert billede har en sætning, der beskriver situationen på billedet, hvorpå der er en gennemgående figur ved navnet Thomas. Sætningen læses op af psykologen, og barnet skal vurdere, hvor godt udsagnet eller situationen passer på barnet selv ved at pege på eller sætte en ring om et af tre termometre, der enten er tomt, halvfyldt eller helt fyldt. Ud fra undersøgelsen kan barnets psykiske reaktioner på stalkingen vurderes.

Varighed af testen: 15-20 minutter.

OBS: vi er i gang med at undersøge om vi måske kan gøre det online. Vi har endnu ikke helt løst problemerne, men du kan fortælle os om du og dit barn/dine børn er interesserede og så vender vi tilbage, når vi er klar.

– Børn i alderen 12-18 år udfylder et online spørgeskema om egne reaktioner på stalkingen af deres forælder.

Varighed: 15 minutter.

Hvis du (og dine børn) har lyst til at deltage, kan du henvende sig til psykolog Sille Schandorph på sschandorph@health.sdu.dk/tlf. 65 50 92 25

Med venlig hilsen
Ask Elklit
Professor i klinisk psykologi
Leder af Videnscentret for Psykotraumatologi
aelklit@health.sdu.dk/tlf. 65 50 23 20

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *