Bagefter vil du vide hvorfor det er inkompetence af katastrofale dimensioner, når statsforvaltningen og domstolene gennemtvinger “samarbejde” og “konfliktmægling” i højkonflikt-skilsmisser. Højkonflikter kendetegnes ved at en af parterne