I USA blive piloter screenet for psykopati, da man mener, at det er for risikabelt at lade en psykopat have ansvaret for op til 500 mennesker i luften