VOLDTÆGT – UNDERSØGELSE OG BEHANDLING

Center for Seksuelle Overgreb (Rigshospitalet)

Seksuelle overgreb er krænkende i en grad, så offeret ofte vælger at tie eller først efter en tid søger hjælp eller anmelder det. Artiklen giver en oversigt over voldtægtscentre i Danmark, hvor man kan hente hjælp, og hvordan den udøves.

Forfatterne arbejder på Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb, hvor erfaringerne med håndtering af disse alvorlige sager samles og udbredes.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

I Danmark har der i de seneste 25 år været ca. 500 politianmeldelser årligt fra kvinder, der er blevet udsat for et seksuelt overgreb. Hertil kommer et stort mørketal af sager, som aldrig politianmeldes. Spørgeskema-undersøgelser indikerer, at måske op til 2.000 kvinder årligt udsættes for et seksuelt overgreb. Derudover anmeldes ca. 400 sager årligt vedrørende seksuelle overgreb på børn.

Justitsministeriet og Sundhedsministeriet vedtog i 1999 en model for en integreret og tværfaglig indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb. Dette medførte oprettelse af modtagecentre i Aarhus, Odense og København samt på en række Centralsygehuse.

I 2000 åbnede Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet i København (CSO), som i dag er landets største med ca. 300 henvendelser årligt.

I november 2011 nedsatte Sundhedsstyrelsen en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde anbefaling er til at optimere de eksisteren – de behandlingstilbud til ofre for seksuelle overgreb, samt til at ensrette tilbuddet over hele landet.

Arbejdsgruppens anbefalinger blev fremlagt i marts 2012 og lægger sig tæt op ad det behandlingstilbud, der tilbydes på CSO i København, og som vil blive beskrevet i denne artikel.

Læs hele artiklen her:

https://www.rigshospitalet.dk/…/Maanedskriftet_for_alment_p…

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.