VOLD I PARFORHOLDET KAN GIVE PTSD OG SELVMORDSTANKER

Vold i parforholdet er en kompleks form for vold, der kan indeholde psykisk vold, seksuel vold og fysisk vold. Hver af de tre voldstyper kan hver især og uafhængig af hinanden give PTSD, men også depression og selvmord ses hyppigt i forbindelse med vold i parforholdet.

De voldsramte er ofte kvinder, men langt fra altid. Volden kan stå på i længere tid, ofte i årevis. Volden tiltager ofte og bliver værre – i værste fald livsfarlig. Lykkedes det den voldsramte at komme væk fra parforholdet kan de få det bedre, men langt fra altid, da voldsmanden ofte fortsætter med at chikanere og yde vold i forbindelse med skilsmisse, forældremyndighed og i retssystemet.

Der er lavet mest research om vold mod kvinder i parforholdet, men generelt så gælder resultaterne af undersøgelserne også for mænd.

[…]

AT VÆRE UDSAT FOR ÉN TYPE VOLD ER NOK TIL AT FÅ PTSD

Jo flere af voldstyperne psykisk, fysisk og seksuel vold kvinder i voldelige parforhold oplever, jo større er risikoen for at få PTSD. At være udsat for blot én af voldstyperne er imidlertid nok til at få PTSD. Samlet set viser research, at psykisk, fysisk og seksuel partnervold hver især og uafhængig af hinanden, har en signifikant effekt på udviklingen af PTSD symptomer. Den psykiske vold er den stærkeste prædikator for at udvikle PTSD som følge af partnervold efterfulgt af den seksuelle og så den fysiske vold.

https://www.kompleksptsd.dk/…/vold-i-parforholdet-giver-pt…/


Læs også:

MINDFULNESS OG YOGA I HELINGEN AF PTSD

Den første bog på dansk, der viser, hvordan man med succes kan bruge mindfulness og yoga sammen som metode til at fremme heling hos mennesker, der lider af posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD).

http://www.tidsskriftet-epsilon.dk/artikel182.htm


 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.