Voksne har sex med børn af forskellige grunde – men alle er afvigere

Den korte avis, 13. oktober 2012
Af Henrik Day Poulsen

Igen er der afsløret sager, hvor voksne har forgrebet sig på børn. Sagerne vækker væmmelse hos de fleste, men samtidig søger mange efter en forklaring på, hvad der får folk til at forgribe sig på børn, idet langt de fleste mennesker jo ikke opfatter børn som sexobjekter.

I en del tilfælde drejer det sig om pædofile; altså personer, som har en seksuel forkærlighed for børn oftest i sen barnealder eller tidlig pubertet.  Ordet er græsk, idet ”pais” betyder barn.

Strafbart siden 1683
Pædofili er ulovligt og siden Christians den Vs lov af 1683 har kønslig omgang mellem børn og voksne været strafbart.

[…]

Seksuel afvigelse eller perversion

Pædofili er lægeligt set en seksuel afvigelse eller perversion.

Der findes en lang række perversioner som fx fetichisme, sadomasochisme eller ekshibitionisme (”blottere”).

Men pædofili er klart den mest alvorlige, fordi forholdet mellem den voksne og barnet er ulige og barnet ikke er udviklet nok til at tage stilling til konsekvenserne af at have sex med et andet menneske. Flere undersøgelser har vist, at børn, der udsættes for seksuelle overgreb, kan få varige følger med en forstyrret seksualitet, depression og angst.

Pædofili kan optræde som eneste symptom eller forekomme i forbindelse med andre psykiatriske sygdomme. Enkelte sindssyge mennesker kan forgribe sig på børn, ligesom folk med en forstyrret personlighed kan have pædofil adfærd.

Marc Dutroux – eksempel på psykopat og sadist
Det mest kendte eksempel på en personlighedsforstyrret pædofil er belgieren Marc Dutroux, som foruden sin pædofile adfærd tillige blev fundet psykopatisk og sadistisk.

Denne kombination af psykopati, sadisme og pædofili er særdeles farlig og helt anderledes end andre pædofile.

Narcissister: “Børnene ville gerne”
En del pædofile er ikke sadister, men har måske ”blot” har et forvrænget, narcissistisk selvbillede, hvor de fejlagtigt tror, at barnet værdsætter at have sex med dem.

Dårligt begavede
Enkelte dårligt begavede personer kan også forgribe sig på børn, og her er det ofte deres lave IQ, som medfører, at de bliver mere driftsstyrede og ikke kan overskue konsekvensen af deres handling for barnet.

Det er derfor forkert at tro, at alle pædofile er ens. De er psykologisk set meget forskellige og kan ikke kæmmes over en kam.

Kan sjældent behandles
Pædofili kan sjældent behandles.

Men i enkelte tilfælde kan man indlære personen en adfærd, hvor de ophører med deres problematiske adfærd.

I Danmark tilbyder enkelte specialafdelinger denne behandling.

Langt fra alle pædofile har gavn af psykiatrisk behandling. Er personen eksempelvis svært psykopatisk eller dårligt begavet nytter samtalebehandling ikke.

I strafferetslig sammenhæng bør de fleste pædofile derfor også have en almindelig straf.

Det er kun de egentlige sindssyge, som psykiatere kan tilbyde en effektiv behandling, der har en dokumenteret effekt.

 

Læs hele artiklen her:

http://denkorteavis.dk/2012/27095/


Læs også:

Pædofili

Incest udføres af personer med psykopatiske træk

Vold og overgreb mod børn er oftest forældrenes skyld

Pædofil voldtægtsforbryder fik sin straf nedsat og begik nye overgreb


 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.