VÅGN OP POLITIKERE I ER EN SKÆNDSEL!

Næsten hver gang vi hører en politiker udtale sig om Forædreansvarsloven og måden den forvaltes på, er det tydeligt at de overhovet ikke aner hvordan tingene fungerer i praksis i Statsforvaltningerne og ved domstolene.

Det er en skænsel at man lader ofrene for vold, overgreb, incest og psykopati blive holdt som gidsler af krænkeren godt hjulpet af det danske retssystem. Alt imens politikerne lovpriser at Forældreansvarsloven tilgodser barnets tarv.

Det er så horibelt at det er svært at finde ord for det. Og en gåde hvordan de kan blive ved med at fastholde den opfattelse!??

Netværket Mor kender til mange voldsramte kvinder, der forsøger at få kontakt til de ansvarlige politikere for at oplyse dem om virkeligheden, men bliver hver gang afvist, blokeret eller får et standardsvar.

Bliver politikerne misinformeret af embedsmændene eller ejer danske politikere ganske enkelt ikke længere empati og medmenneskelighed??

Netværket Mor mangler ord….

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

KRISECENTRE: VORES KVINDER HAR FÅET DET VÆRRE

Politiken, 4. november 2014

[ Uddrag ]

Til gengæld kritiserer hun (Birgit Søderberg, formand for Landsorganisationen af Kvindekrisecentre, LOKK) politikerne for at sove i timen, når det gælder den nye forældreansvarslov, der blev vedtaget i 2012, og som betyder, at kvinder udsat for vold er tvunget til at samarbejde med deres eksmænd kort tid efter, de er kommet på krisecenter.

»Et kæmpemæssigt problem« kalder Birgit Søderberg loven, som hun mener, kan være en stor del af forklaringen på at kvinderne har det sværere psykisk end for to år siden.

»Det kan være enormt belastende for en kvinde at skulle blive ved med at opretholde en kontakt med en eksmand, der er voldelig, efter hun er flygtet fra sit hjem for at komme væk fra ham. I den situation har hun brug for at lægge afstand til ham, og det kan hun ikke, hvis hun bliver tvunget til et samarbejde«.

SFs socialordfører, Trine Mach, kan sagtens forstå det behov. Men hun pointerer, at forældreansvarsloven er til for at tilgodese barnets tarv og rettigheder, også selvom faderen har udøvet vold mod moderen. Men det skal selvfølgelig vurderes, om det er godt for barnet, at se sin far i den konkrete situation, siger ordføreren. Og det er vigtigt, at samarbejdet med en eventuelt voldelig mand ikke går ud over kvindens psykiske tilstand, pointerer hun. Derfor må samarbejdet foregå på en måde, der ikke nødvendigvis forudsætter en direkte kontakt eller konfrontation.

»Når man er på et krisecenter, skal det være et helle fra den mand eller kæreste, der har gjort en ondt uanset om man har barn sammen eller ej. Der er ikke meningen, at man skal have kontakt«.

Socialordfører Lotte Rod (R) er glad for forældreansvarsloven, fordi den sætter børnenes ret til forældrene over forældrenes ret til barnet, siger hun.

»Vi har skrevet meget tydeligt ind i loven, at vold vægter tungt, sådan så en voldelig forælder normalt ikke får samvær med barnet. Og under sagsbehandlingen kan man holde adskilte møder med forældrene, så moren ikke bliver konfronteret med en tidligere partner, der har krænket hende. Så det er vigtigt at få frem, hvis der er nogle steder, hvor det ikke fungerer, som vi har aftalt«.

http://politiken.dk/indland/ECE2442817/krisecentre-vores-kvinder-har-faaet-det-vaerre/

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.