UVILDIG OPLYSNING BØR VÆRE LOVPLIGTIGT

I Netværket Mor går vi ind for, at alle mennesker kan træffe deres egne beslutninger på et oplyst grundlag. Derfor ønsker vi, at oplysning om forældreansvarsloven bliver gjort lovpligtig. Loven OG lovens skyggeside skal frem i lyset. Uvildig information skal gives til alle gravide kvinder senest inden udgangen af den 12. graviditets uge. Og endnu bedre før en graviditet.

Ligeledes bør der oplyses om forældreansvarsloven til ALLE forældre, der overvejer at flytte til Danmark med børn.

Som et led i kampagnen for at få gjort uvildig oplysning lovpligtig, har vi haft posted information på bl.a. Lægeforeningens Facebook-side samt en række private fertilitetsklinikker og -rådgivere.

Lægeforeningen har ikke besvaret henvendelsen, men de har ladet den ligge online, så den er tilgængelig for andre. Mange af de private fertilitetsklinikker og –rådgivere har derimod slettet vores indlæg.

I Netværket Mor undrer vi os over, at private fertilitetsklinikker, som lever af graviditeter, ikke støtter vores forslag. Eller bakker op om lovpligtig oplysning ved at poste deres egen formulering. Hvordan kan forældreansvarsloven være i konflikt med en privat aktørs interesser??

Forældreansvarsloven har konsekvenser, som griber dybt og langvarigt ind i den enkeltes liv, rettigheder og muligheder. Den griber også dybt ind i, hvilket liv en dansk mor har mulighed for at tilbyde barnet.

Loven blev indført i 2007. Alligevel har Danmarks regering ikke iværksat en oplysningskampagne om de fulde konsekvenser af forældreansvarsloven.

Er det rimeligt at kræve, at der oplyses om forældreansvarsloven? Er det rimeligt, at kommende mødre i Danmark skal kunne træffe beslutninger på et oplyst grundlag?

Del dette indlæg hvis du støtter individets ret til at træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.