POLITIKERNES UANSVARLIGE FORÆLDREANSVARSLOVGIVNING

Genudsendelsen i disse uger på DR 2 af Michael Jeppesens og Ulrik Skottes dokumentar om drab på drab af kvinder udført af forsmåede, men i virkeligheden psykopatiske ex-kærester, er vel nok den mest gribende fortælling om politikere på Borgen der slet ikke fatter alvoren og fejl i egen uansvarlige Forældreansvarslovgivning.

Når en psykopat myrder et barn, eller udrydder en hel familie, kaldes det af politiet og dele af pressen for en ‘familietragedie’. Mens det i virkeligheden drejer sig om en direkte bestialsk udryddelse af levende liv. Alligevel søger dele af samfundet at dreje ansigtet bort og rangere tragedien på linje med uafvendelige naturkatastrofer.

Men tiden rinder ud for dette kujoneri og denne fejhed – hele verden har blikket stift rettet mod barberiet i lille Danmark. Fokus er på den særegne Forældreansvarslov fra 2007.

FNs Cedaw kommite for menneskerettigheder har allerede af præcis den grund sat vores land internationalt på anklagebænken og krævet lovændringer der instituerer ‘barnets bedste’ i centrum.

Lige nu toprangerer ‘forældres samkvemsret’ langt over ‘barnets rettigheder’ i Danmark. Og det koster børn livet nu om dage – helt dokumenterbart. Enhver psykopat kan kræve og få sit biologiske barn udleveret.

Udover en grundlæggende lovændring kræver FNs komité en systematisk efteruddannelse af danske dommere, forvaltning og politi i det der benævnes som ‘ægteskabelig vold’. Helt vildt pinligt at vores system er så håbløst efterblevne for voldpsykopater..

Og hvor FNs Cedaw mod diskrimination stopper, tager Europarådets Grevio kommite over og er lige på trapperne med en kritisk analyse af Danmarks manglende overholdelse af Istanbulkonventionen.

Du ved den konvention der skal beskytte kvinder mod psykologisk vold i ægteskabet – og forbyder tvungen mediation mellem forbryder og offer. En mor skal altså ikke tvinges til at forhandle børnenes samkvem med sin voldelige mand som det sker i dag.
Trods ratificering af denne konvention i Folketinget, minus selvfølgelig DF der ser for meget statslig indblanding i dette, sejler det bare i direkte modsat retning i forvaltninger og domstole. Med vold på vold – og lig på lig til følge. Så stop det dog.

Vi rangerer lige nu på linje med Albanien helt nede i møget af uanstændighed. Hvordan i alverden havnede vi mon der?

Altså med en lov der forherliger de facto alle, også forbryderiske fædres rettigheder, over det FN har defineret som det helt centrale nemlig ‘barnets tarv’. De ansvarlige politikere i Folketinget har et direkte personligt ansvar for utallige familie – og børnetragedier.

Hel denne kynisme præger i dag mange kommuner der vender det blinde øje til sexuelle og voldelige overgrebsforældres mishandling af børn. De udviser systematisk passivitet for så til sidst som en anden SM kunde glæde sig over når de bliver dømt en straf af retsvæsnet – og skal hoste op med nogle latterlige erstatninger. Tag bare pigerne i Slagelse.

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *