TAG TESTEN: 50 TEGN PÅ AT DIN PARTNER ER NARCISSISTISK

Narcissistisk personlighedsforstyrrelse er en diagnose, som har visse fællestræk med psykopati. Diagnosen findes ikke i det europæiske diagnosesystem, men i det amerikanske system bliver den betegnet som «Narcissistic Personality Disorder».

En person med narcissistisk personlighedsforstyrrelse fremstår som «selvoptaget», men det er ifølge Wikipedia en overfladisk og alt for enkel beskrivelse. Narcissister styres i realiteten af primitive psykologiske forsvarsmekanismer, som normalt udviklede mennesker er vokset ud af i barndommen. Projektion er en sådan mekanisme – altså at man overfører sine egne svagheder på sine omgivelser for eksempel ved at antage, at ens partner, børn og kolleger er psykisk syge, egoistiske, krænkende og lignende.

Hvis du kritiserer en narcissist, føler han eller hun sig langt hurtigere krænket, end tilfældet er hos normalt udviklede mennesker. Dermed bliver aggressionen synlig gennem passiv aggression, løgne, virkelighedsfordrejninger, manipulation, og i en del tilfælde vold. Ifølge Wikipedia udsætter mennesker med en narcissistisk personlighed oftere deres børn for vold, fordi deres frustrationstærskel er så lav, og fordi de ofte har lært, at konflikter løses med fysisk eller psykisk vold.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Netværket Mor:

Vi taler ikke så meget om nacissistisk personlighedsforstyrrelse i Danmark.

Ikke desto mindre vurderer fagpersoner i psykiatrien at over 10% af den danske befolkning (en halv million) lider af denne personlighedsforstyrrelse – og tallet er stigende.

Indenfor de 10% finder vi de værste narcissister: psykopaterne. Dyssocial personlighedsforstyrrelse (psykopati) vurderes til at udgør ca. 3-4% af de 10%.

Narcissister er ligesom psykopater uden empati, indlevelse og samvittighed. De er ligeså manipulerende og løgnagtige. De er ligeså skadelige og ødelæggende for deres omgivelser.

Højkonflikterne (som bør kaldes dysfunktionelle skilsmisser) udgør mellem 7-10% af alle skilsmisser med børn.

På trods af dette formår statsforvaltningen eller domstolene ikke at få øje på en eneste narcissist/psykopat. Også selvom både forskning og statistik taler for, at der er mindst en narcissist/psykopat i HVER ENESTE højkonflikt.

Ansatte i statsforvaltningen og ved domstolene optræder derfor som “FLYING MONKEYS” i deres fuldstændig manglende evne og vilje til at gennemskue hvad det er for problematikker de sidder med.

Vi har brug for nye dygtige fagfolk, der har både kompetence og indsigt til at gennemskue og dignostisere skadelige personlighedsforstyrrede personer.

– Det vil kunne redde mange børn og beskyttende forældre fra “ET HELVEDE PÅ JORDEN”.

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *