Tag nu børnene alvorligt i overgrebssager

Politiken, Debat,

Børnenes udsagn står svagt i et retsligt perspektiv.

Politiken har de seneste uger rejst en vigtig debat om børns seksuelle udvikling og adfærd. Og her også behandlet, når voksne begår seksuelle overgreb i vuggestuer og børnehaver.

Synsvinkelen er blandt andet den voksne medarbejders, hvad jo også kan være rimeligt. Men, som nogle gør, at afvise al snak om overgreb i vore dagtilbud som værende hysteri fra forældrenes side, pure opspind og eksempel på justitsmord er dybest set helt ude i hampen!

[ … ]

Dilemmaet er: Børns forståelse og børns forklaringer matcher ikke til straffelovens krav – eller med andre ord. De høje krav, vi må og skal stille til bevisførelse, passer til den voksnes rationelle tanke- og væremåde, men ikke til børneuniverset.

Lyver børn om smerte og ydmygelse? Næppe! Sagen er måske nærmere, at de på en helt anden måde end voksne fortæller om alvorlige hændelser. At de har en anden fornemmelse for tid, sted og begivenheder.

Men selvfølgelig skal mistænktes og tiltaltes retssikkerhed håndhæves. Her har vi i Danmark stolte, juridiske, demokratiske og humanistiske traditioner. Men det løser ikke det problem, at børns beretninger behæftes med sandhedstvivl, fordi de er opbygget efter en anden form for logik end de voksnes.

Læs hele artiklen her


Læs også:

Årsrapport (2012-2013)
fra Center for Seksuelle Overgreb (Rigshospitalet)

dia

Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet er en specialenhed, der rummer et tværfagligt behandlingstilbud til børn, unge og voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i form af eksempelvis incest, voldtægt, voldtægtsforsøg og eller andre seksuelle krænkelser.


Læs også:

Læge: Jagten går pædofiles ærinde

Pædofili er tilladt i Danmark?!

En lege-aftale hos en mulig krænker


 

 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.