Store huller i dansk lovgivning om deling af børn

DR Nyheder, 14. April 2014

[ Uddrag ]

Flere eksperter mener, at det er i strid med menneskerettighederne, at det er Ankestyrelsen, der skal behandle klager over samværsafgørelser fra Statsforvaltningen.

Når mor og far går fra hinanden, er det op til Statsforvaltningen at afgøre, hvem der skal have børnene mest efter skilsmissen.

Og hvis en af forældrene ikke er enig i den afgørelse, er det Ankestyrelsen, der skal tage stilling til, om klagen er berettiget.

Det er i strid med menneskerettighederne, mener flere eksperter, som er forundrede over, at sager om samvær ikke kan prøves ved en domstol, men må nøjes med en administrativ enhed som Ankestyrelsen.

– De må have overset det, da de lavede loven. Andet kan jeg ikke se, for lige nu er det et uretfærdigt system, siger professor i familie- og menneskerettigheder fra Aalborg Universitet, Marianne Holdgaard.

 

Børns samvær skal kunne prøves ved en uvildig domstol

Og det kan han have ret i, mener formanden for Danske Familieadvokater, Helle Larsen. Primært fordi Ankestyrelsen ifølge hende ikke er et uafhængigt og upartisk organ.

– De er undergivet politisk instruktion. Det er en dommer ikke. I virkeligheden kan en minister ringe til Statsforvaltningens sagsbehandler og sige: Denne her sag vil jeg gerne have til at ende sådan og sådan, siger hun.

 

I strid med menneskerettighederne

Hun får støtte af professor Marianne Holdgaard, der mener, at det er i direkte konflikt med menneskerettighedskonventionerne, at en forurettet forælder ikke kan klage til domstolene.

– Retten til en advokat og fri proces er nogle retsgarantier, man som borger er sikret ifølge Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols artikel 6. Og det har man ikke ret til hos Ankestyrelsen, siger hun.

Ifølge Foreningen Far er der færre børn, der har bopæl hos deres far i dag, end der var i 1980.

 

Minister afviser

Socialminister Manu Sareen afviser, at loven strider mod menneskerettighederne.

– Man kan altid påklage den afgørelse, der måtte være i Ankestyrelsen til en domstol. Hvis den mulighed ikke havde været der, havde vi haft et problem, men den er der, siger han.

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/04/11/154039.htm

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.