STOR RISIKO FOR AT BØRN MISTRIVES I SKILSMISSER

Netværket Mor: Godt at Mai Heide Ottesen gør opmærksom på hvor omfattende problemerne er i “højkonflikterne”.

Men alligevel skyder socialminster Mai Mercado helt ved siden af:

“I løbet af de kommende uger vil hun præsentere et samlet udspil om rammerne for en ny måde at håndtere skilsmisser i Statsforvaltningen på. Et af elementerne bliver en ny, særlig børneenhed, der skal have fuldt fokus på børnenes trivsel. Enheden skal bestå af børnesagkyndig socialrådgivere og børnepsykologer.”

Statsforvaltningen har tusindvis af skadede og ødelagte børn på samvittigheden!!

Vi skal have Statsforvaltningen og Forældreansvarsloven sat HELT OG ALDELES UD AF SPIL. Begge har spillet fallit i årevis. De børnesagkyndig socialrådgivere og børnepsykologer som Statsforvaltningen råder over er SLET IKKE dygtige eller grundige nok.

“Højkonflikter” kendetegnes ved at en af forældrene har en svær personlighedsforstyrrelse (narcissistisk/dyssocial).

INGEN af ovenstående faggrupper må diagnostisere en psykopat.

Men det er netop det der er brug for i ALLE højkonflikter for at få en endegyldigt afslutning, så ofrene kan få fred efter års “tortur” af en psykopat.

Indse nu hvor alvorlige disse sager er og få kompetencen op på et niveau, der ikke krænker og skader ofrene yderligere!!

BARNET TARV ER AT BLIVE SKÅNET FOR KRÆNKENDE OG SKADELIGE FORÆLDRE!
– FINDE SÅ DE FORÆLDRE!!!

DR Nyheder, 15. jun. 2017

HØJT KONFLIKTNIVEAU I EN TREDJEDEL AF ALLE SKILSMISSESAGER I STATSFORVALTNINGEN

Der er stor risiko for mistrivsel for børnene i 30 procent af de skilsmisser, der ender i Statsforvaltningen. Og i 10 procent af sagerne er der ligefrem fysisk eller psykisk vold. Det viser en ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI.

– Det er overraskende og nyt for os, at så mange børn i den her gruppe er i dårlig trivsel, siger seniorforsker Mai Heide Ottosen, der er en af forfatterne til rapporten.

Tunge problemer i en tredjedel af sagerne
Omkring 25 procent af alle skilsmisser ender i Statsforvaltningen, fordi forældrene her brug for hjælp til at håndtere situationen. SFI har undersøgt 1.500 skilsmissesager i Statsforvaltningen og er nået frem til, at familierne kan deles ind i tre næsten lige store grupper. Én uden nævneværdige konflikter, én hvor forældrene har store indbyrdes konflikter, men ikke andre problemer. Og så den sidste tredjedel med tunge problemstillinger.

– Her fortæller forældrene selv om manglende omsorg for børnene, om alkohol- og stofmisbrug, hyppig forekomst af psykisk sygdom og et ekstremt højt konfliktniveau mellem forældrene, siger Mai Heide Ottosen.

I 10 procent af skilsmissefamilierne er der fysisk eller psykisk vold.

Risiko for at børnene tager skade
– De her børn er i stor risiko for at mistrives. Og vi ved fra undersøgelser, at de kan tage skade af at se vold mellem forældre, ligesom børnene selv bliver mere eksponerede for vold og overgreb i de familier, siger seniorforskeren.

Mai Heide Ottosen håber, at den nye SFI-rapport kan øge opmærksomheden på, at det er vigtigt at få øje på faresignalerne tidligt og sætte ind med hjælp til børnene.

Børne- og socialminister Mai Mercado kalder det alvorligt, at så mange skilsmissebørn befinder sig i familier med misbrug, psykisk sygdom, højt konfliktniveau og vold.

– Det er nødvendigt at tage bedre hånd om børnene, siger Mai Mercado.

Ny børneenhed skal hjælpe børnene
I løbet af de kommende uger vil hun præsentere et samlet udspil om rammerne for en ny måde at håndtere skilsmisser i Statsforvaltningen på. Et af elementerne bliver en ny, særlig børneenhed, der skal have fuldt fokus på børnenes trivsel. Enheden skal bestå af børnesagkyndig socialrådgivere og børnepsykologer.

– De skal tale med barnet og have fuldt opmærksomhed på, at barnet kommer så godt gennem hele skilsmissen som muligt. Jeg tror, det er afgørende vigtigt med sådan en fokuseret indsats, siger Mai Mercado.

Børnenheden får også til opgave at spotte børn, der er i risiko for mistrivsel og hjælpe dem videre til andre tilbud, hvis det er nødvendigt.

– Ingen børn fortjener et dårligere liv, bare fordi deres forældre bliver skilt, siger Mai Mercado.

Seniorforsker Mai Heide Ottosen fra SFI glæder sig over udsigten til en særlig børneenhed i skilsmissesager.

– Det lyder som en rigtig god idé. Det er vigtigt, at barnets perspektiv bliver varetaget, så der kan blive sat ind ud fra, hvad der er til barnets bedste, siger hun.

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *