STOL IKKE PÅ DE BØRNESAGKYNDIGE [ 2:3 ]

Det kan være svært at fastholde sin sunde fornuft og tro på det gode i menneskeheden, når man er i kløerne på retssystemet under Forældreansvarsloven.

Statsforvaltningen, domstolene og kommunerne udviser en ekstrem arrogance parret med stor inkompetence. En uheldig cocktail. Desværre lider de børnesagkyndige (børnepsykolog) af samme arrogance og inkompetence.

Dette ses blandt andet når myndighederne bestiller en børnesagkyndige undersøgelse. Ofte er opgaven også at den børnesagkyndige ved samme lejlighed skal være opmærksom på om en af forældrene lider af en personlighedsforstyrrelse (eksempelvis psykopati). I sådan en situation bør børnepsykologerne straks meddele, at det ligger udenfor deres fagområde at vurdere om en voksen person lider af en personlighedsforstyrrelse.

Men det sker aldrig. For “freelance” psykologerne takker ikke nej til en opgave med penge i.

 

Hvordan håndterer de børnesagkyndige så en sådan opgave?
Her på Netværket hører vi ofte at den beskyttende forældre, under samtalerne med disse børnepsykologer, får besked på at psykopati er ikke så slemt at det er værd at dvæle ved. Der er ingen grund til at gøre så stort et nummer ud af det. Og det er da slet ikke en grund til at stoppe samværet. Eller skrive det ind i undersøgelsen.

Det er jo vanvittigt!!!!

 

Psykopati er en alvorlig diagnose
Enten har de ikke forstået alvoren af diagnosen og hvor ekstremt ødelæggende psykopater er på deres omgivelser, eller man kunne frygte at de selv har en rem af huden og derfor ønsker at nedtone diagnosen?! Faktisk ville det være ønskværdigt om alle statsansatte, der sidder med så stor uindskrænket magt over andre blev screenet for psykopati.

At psykopati ikke er alvorligt eller at samvær med en psykopat ikke er skadelig for et barn, er så himmelråbende grotesk, at en sådan udtalelse burde være grund nok til at vedkommende fik frataget sin autorisation som psykolog.

INGEN læge eller psykiater vil fortælle at psykopati er harmløst og ikke bør tages alvorligt. Og det er dem der ved mest om psykopati. Kun en psykiater kan på- eller afvise en psykopatisk diagnose. En psykiater forsøger at lave en historik på den pågældende person, bla. ved at indrage “vidner”, undersøge dennes opvækst (familieforhold og skolegang), tidligere arbejdsforhold, samliv/ægteskab etc. En samtale uddelukkende med den dyssociale person giver kun et manipuleret og løgnagtigt billede, der ikke kan bruges til ret meget hvis den står alene.

De børnesagkyndige gør det stik modsatte af en psykiater. De vil ikke bruge vidner eller udtalelser (praktiserende læge, krisecentre, skole, daginstituationer), fortiden tæller ikke. De ønsker kun at inddrage det de selv ser og det den dyssociale selv ønsker at bidrage med, hvilket netop er et eksempel på denne arrogance og inkompetence der hersker blandet de børnesagkyndige.

At politikerne og retssystemet lader børnepsykologer vurdere personlighedsforstyrrelser hos voksne, vil svare til at skole-tandlægerne blev erstattet af mekanikere. Det er billigere – og herregud det er jo kun børnenes tænder det handler om, det er jo ikke noget de dør af.

 

Social- og integrationsministeriet
Hvis man så vælger at kontakte ministeriet efter sådan en udtalelse fra en børnepsykolog, får man besked på at der selvfølgelig ikke skal være bopæl eller samvær med en voldelig og/eller psykopatisk forælder. Det står selv i Forældreansvarsloven, så derfor er der intet galt med loven!!!

Så må vi jo konkludere at systemet tillader de børnesagkyndige at gradbøje loven som det passer dem bedst. Der er ingen kontrol og man vælger at antage at børnepsykologerne som “autoriteter” gør deres arbejde tilfredsstillende efter loven ergo må det være de beskyttende forældre der lyver.

 

Indrømmelser
Statsforvaltningen er begyndt at indrømme at de ikke råder over kompetencer, der kan screene for vold og psykopati (Iflg. Istandbulkonventionen). Ergo indrømmer de at børnepsykologerne ikke kan løse opgaver hvor vold og psykopati indgår og at de ikke kan overholde de konventioner Danmark har underskrevet!!!

 

Hvordan håndterer myndigheder så at de ikke har kompetence til at overholde konventionerne?
De vælger at ignorere tilstedeværelsen af psykisk vold og psykopati. Volden og overgrebene ”forsvinder” ganske enkelt i referater og undersøgelser, både hos de børnesagkyndige, i Statsforvaltningen og i retten.

Volden har aldrig eksisteret.

Så er det problem løst, og de kan ikke beskyldes for ikke at belyse noget som ikke eksisterer.

 

Stol på egen dømmekraft
Derfor, stol ikke på de børnesagkyndige, når de fortæller dig at psykopati ikke er problematisk! Lad der ikke være nogen tvivl om at psykopater ER ekstrem skadelige og der er rigtig mange af dem – især i konflikter!

Stol på din egen mavefornemmelse, den er med stor sandsynlighed mere rigtig end det den børnesagkyndige pådutter dig.

Netværket Mor arbejder på at åbne politikernes øjnene for at psykopati fylder rigtig meget i højkonflikterne, hvilket er meget alvorligt og voldsomt traumatiserende for ofrene.

Vi tror også at der er mange voldsofre som ikke en gang er bevidste om at de er i kløerne på en psykopat.


Læs også:

STOL IKKE PÅ DE BØRNESAGKYNDIGE  [ 1:3 ]

 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.