STATSFORVALTNINGEN HAR SKABT ET LOVLØST DIKTATUR I STATEN

Statsforvaltningen er en del af retssystemet under Forældreansvarsloven. Indtil 2012 var det muligt at få sager om samvær taget op i retten, hvis man var utilfreds med Statsforvaltningens afgørelse.

Der var rigtig mange som ønskede deres sag behandlet i retten.

Alt for mange…

Det kostede frygtelig mange resourcer…

Men ikke noget med at kigge Statsforvaltningen efter i sømmene. Nej, man stoppede bare for muligheden og gav Statsforvaltningen uindskrænket magt i samværssagerne.

Bopæl og forældremyndighed kan stadig afgøres i retten. Men Statsforvaltningerne er meget glad for deleordninger, aldrig før er skilsmissebørn blevet tvunget ind i deleordninger af retssystemet.
Så Statsforvaltningen har gjort bopæl og forældremyndighed næsten underordnet.

Men det virkelige alvorlige problem er at Statsforvaltningen IKKE formår at bruge sund fornuft og forvalte deres magt på en lovmæssig forsvarlig måde:

– de inddrager ikke vidner

– de indhenter ikke den nødvendig dokumentation

– de ignorere indberetninger fra læge, daginstitutioner, skoler, politiet etc.

– de overskrider menneskerettighederne (Istanbulkonventionen og Børnekonventionen), bla. ved ikke at kunne screene for vold, de tvinger ofre og krænker til fælles møder, de udleverer børn til samvær på trods af vold.

– de undlader at skrive om vold i deres referater – wupti så “forsvinder” volden. Fortsætter voldsofrene med at nævne volden bliver de stemplet som egoistiske og usamarbejdsvillige, og truet med sanktioner, hvis de ikke indordner sig.

– de afviser omfattende udenlandsk forskning, der viser at højkonflikter ofte består af én psykopat og et offer, for de mener ikke at psykopati er en diagnose, man behøver tage alvorligt, dette på trods af at forskning viser, at det er meget skadelig for et barn at have kontakt til en psykopat. Hermed ignorere de også anbefalinger fra Social- og integrationsministeriet, der ikke mener der bør være samvær med eller gives bopæl til en psykopatisk forælder.

– de omgåes Serviceloven, der kræver at forældre beskytter deres børn imod vold og overgreb. De mener lidt vold er bedre end ingen samvær med voldsudøveren. Det går også imod den massive udenlanske forskning på området: – En voldelig forælder bliver aldrig en god forælder.

– de rådfører sig med fædrerettighedsgrupper, bla. Foreningen Far, når de skal evaluerer på deres sagsbehandling, og de lader sig forblændet af fædrerettighedsgruppers propaganda om at kvinder er løgnagtige og manipulerende. Dette på trods af massiv forskning, der viser at det faktisk forholder sig stik modsat, at der er langt større chance for at faren lyver.

– de går ene og alene efter en signalpolitik: “et barn har ret til begge forældre” (uanset hvad – også vold).

– de faglige kompetencer hos jurister, børnepsykologer og socialrådgivere er slet ikke gode nok til at håndtere højkonflikter. Ydermere har de hverken evne eller vilje til at se deres egne begrænsninger og trækker nødigt på andre faglige kompetencer.


Offentligt ansatte, der sidder med så uindskrænket en magt, at det tangere til et diktatur, burde inden ansættelsen som minimum:

– gennemføre et testbatteri for psykopati

– have en meget høj faglig kompetence, høj samvittighed og besidde sund fornuft

– tvinges til at sætte sig ind i den massive udenlandske forskning på skilsmisse-området

– indprentes at barnet bedste er det vigtigste i ALLE sager. Det sker IKKE i dag, selvom de ofter påstår det.

Statsforvaltningen baserer alt på signalpolitik om ligestilling og fædrerettighedspropaganda om løgnagtige mødre.

Statsforvaltningen beder ofte om flere penge og mere tid, da de mener det kan bedre sagsbehandlingen. Men virkeligheden er den at en retsinstans som mangler empati, indlevelse, medmenneskelighed, sund fornuft og høj faglig kompetence – ikke bliver bedre, uanset hvor mange penge man fylder i.


ALLE politiske partier har været med til at vedtage Forældreansvarsloven. Alle har de “glemt” at følge op på konsekvenserne af loven og alle lukker ørerne, når ofrene beretter om denne politiske-skærsild uden udgange, hvor ofrene langsomt brænder op.

For hver eneste dag kommer nye ofre til (krænkerne går ofte igen). Billedet bliver mere og mere tydeligt, men politikerne lukker øjnene for det “monster” de har sluppet løs.

Men det går ikke væk af sig selv, fordi de lukker øjnene…

De brændte sjæle er der stadig, når de åbner øjnene igen…


TIL POLITIKERNE:

1. Ophæv Forældreansvarsloven

2. Barnets bedste skal være i centrum

3. Stop al sagsbehandling i Statsforvaltningen

4. Alle højkonflikter overføres til domstolene, imens der laves en Familiedomstol med speciale i højkonflikt skilsmisser, med stort kendskab til mekanismerne i vold og psykopati

5. Overhold menneskerettighederne.


 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.