SFI: SVAR TIL FORENINGEN FAR

SFI_logo

DFI, 12. februar 2015

Foreningen Far har gennem adskillige mails til SFI, i diverse pressemeddelelser og på sociale medier stillet spørgsmålstegn ved SFI’s forskning i skilsmisser og deres konsekvenser. SFI har løbende givet fyldestgørende svar på diverse spørgsmål både i mails og ved møder, ligesom en række af spørgsmålene er besvaret i vore forskningsrapporter.

[ … ]

I SFI’s mange svar til Foreningen Far har vi gentagne gange forsøgt at forklare forskellen på kvalitative og kvantitative metoder og beskrevet, hvordan de anvendte metoder er helt i overensstemmelse med gængs forskningspraksis. Vi kan generelt konstatere, at mange af Foreningens kritikpunkter opstår pga. fejllæsning af vores resultater og undersøgelser. Det gør det vanskeligt at indgå i en dialog, når de samme faktuelt forkerte sammenhænge bliver fremhævet gang på gang – til trods for gentagne forsøg fra vores side på at korrigere misforståelserne. Nedenfor under ”Det metodiske grundlag i udvalgte rapporter”, gennemgår vi nogle af Foreningens kritikpunkter af konkrete publikationer, og begrunder her igen valget af forskellige metoder og tilgange.

I det omfang disse forklaringer fortsat ikke gør indtryk på Foreningen Far, må vi opfordre Foreningen til – udover at læse metodeafsnittene i rapporterne grundigt – at konsultere andre socialforskere med henblik på at få bekræftet metodernes udbredelse og anvendelse.

[ … ]

Læs hele svaret her:

http://sfi.dk/visning_af_nyhedsoverskrifter-5034.aspx?Action=1&NewsId=4595&PID=11149&sthash.KkcwEUlN.mjjo


 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.