SAMVÆR MED PSYKOPATISK FORÆLDER ER PROBLEMATISK

safe_image-1

Kristeligt Dagblad, 12. september 2011

[ Uddrag ]

Det er utopi at forestille sig, at parterne i disse sager er i stand til konstruktivt samarbejde efter skilsmissen. Adskillige tunge sager verserer ved statsforvaltningerne og Familiestyrelsen i årevis, uden at man kommer nærmere et tåleligt samarbejde mellem forældrene og dermed en udholdelig løsning for børnene.
Samværssager med højt konfliktniveau forældrene imellem er ikke ualmindelige, men nærmest reglen for par, der er blevet skilt på grund af psykisk vold.Det er utopi at forestille sig, at parterne i disse sager er i stand til konstruktivt samarbejde efter skilsmissen. Adskillige tunge sager verserer ved statsforvaltningerne og Familiestyrelsen i årevis, uden at man kommer nærmere et tåleligt samarbejde mellem forældrene og dermed en udholdelig løsning for børnene.Forvaltningerne slås med budgetter, mange udskiftninger blandt personalet og desuden et overordnet krav om samvær for enhver pris. De mange og komplekse problemstillinger er ressourcekrævende, og der mangler faglig kompetence til at gennemskue kernen i de såkaldt højkonflikte sager, hvorved barnets perspektiv tabes.

En stor del af disse højkonflikte samværssager er ofte højkonflikte, fordi mindst en af forældrene er karakterafviger. Dette er dog ikke et erkendt problem. Barnets tarv lider skibbrud ikke kun på grund af administrativt bureaukrati, men i højere grad af manglende erkendelse.

[…]

Det er for et helt almindeligt tillidsfuldt menneske svært at forstå, at for eksempel en højt uddannet, veltalende, charmerende og godt udseende nabo kan holde hele sin familie som gidsler i et usynligt fængsel bestående af trusler og uforudsigelighed. Den frygt, som hans familie lever under, har han indlejret i dem alle, og den bygger på både konkrete og ukonkrete trusler. Erfaringen har lært børnene i disse familier, at man virkelig aldrig ved, hvornår kartoflerne er skrællet forkert, eller cyklen er parkeret galt, og at dette uforudsete brud på husreglerne medfører en lavine af raseri, beskyldninger, trusler og straf.

En forælder uden selvindsigt og samvittighed, der for at opnå den ultimative følelsesmæssige magt i familien leger med resten af familiens følelser, betegner man almindeligvis som psykopat. Al følelsesmæssig omgang med en psykopat volder stor skade selv på et voksent og velfungerende menneske. Effekten af samme adfærd over for et barn er langt større, fordi barnets følelsesliv er under opbygning.

Menneskets grundfølelser er en enestående del af det menneskelige væsen, og de udvikles og dannes i forhold til forældrenes reaktion på dem. Er barnet i høj grad udsat for følelsesmæssig vanrøgt, skades dets følelsesliv for altid.

Hvis et barn af en karakterafviger ikke har mulighed for at knytte en nær kontakt til en anden primær omsorgsperson, som kan lære barnet at spejle sine egne følelser i en voksen og herigennem får lært empati, så er barnets følelsesliv i stor fare for at blive et produkt af den negative sociale arv.
[ … ]
Såfremt man mener det alvorligt med barnets tarv og fra samfundets side ønsker at beskytte børn, bør man diskutere følgende punkter:1) Hvordan skades et barn, der har samvær med en psykopat?2) Hvordan lærer forvaltningerne at håndtere psykopater og deres ofre?3) Hvordan gør vi op med den floskel, at børn er så robuste, at de ikke tager skade af noget som helst?4) Hvordan bliver forvaltningerne bedre til at opfatte den store forskel mellem det sagte og den reelle adfærd hos en karakterafvigende forælder?Langt de fleste samværssager kan løses ved almindelig sagsbehandling. Men forvaltningerne må acceptere, at dette ikke gælder for højkonfliktsagerne. Med den nuværende praksis opdager de ikke i tide, at den karakterafvigende let overfører den psykiske vold i ægteskabet til samværssagen og dermed til børnene. Herved er myndighederne selv medvirkende til at højkonfliktsagerne kører i ring eksempelvis mellem Statsforvaltningen og Familiestyrelsen i årevis. Alt sammen til stor belastning for ikke bare de involverede, men for hele samfundet.

Læs hele artiklen her:

http://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/samvær-med-psykopatisk-forælder-er-problematisk


Læs også:

Den pæne psykopat

Fysisk og psykisk vold – konklusionen

Psykopaten og børn

Psykopatens Ofre


Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.