Ret til et liv uden vold (analyse)

Skærmbillede 2015-01-16 kl. 14.13.31

Menneskerettighederne forpligter stater til at beskytte individer mod overgreb fra andre, det gælder ikke mindst vold i nære relationer.

Danmark har i mange år arbejdet for at forebygge og beskytte mod vold. I år har Danmark tiltrådt Europarådets Konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet. Tiltrædelsen gør det aktuelt at belyse konventionens betydning for dansk lovgivning og praksis herunder, hvorvidt den danske indsats er tilstrækkelig.

Institut for Menneskerettigheder har derfor bedt cand.jur., Nell Rasmussen om at udarbejde en analyse af konventionens betydning for dansk ret. Formålet med rapporten er at give en status på den danske stats indsats på området og sammenholde det med kravene i konventionen. Rapporten bidrager med et menneskeretligt og et kønsperspektiv på den danske indsats mod vold mod kvinder og vold i nære relationer. Rapporten peger på, at der er behov for systematisk overvågning af vold i nære relationer og vold mod kvinder.

På baggrund af rapporten har instituttet formuleret anbefalinger til, hvordan vi i Danmark bedre kan forebygge og beskytte mod vold. Det er vores håb, at de relevante myndigheder vil arbejde videre med disse anbefalinger.

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.