REGERINGEN VIL SIKRE SEXKRÆNKEDE BØRN »RETFÆRDIGHED«

Berlingske, 17. december 2016

Anført af justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil regeringen nu med en omfattende lovpakke øge »retfærdigheden« for børn, der er blevet udsat for seksuelle overgreb. Regeringen vil blandt andet helt afskaffe alle forældelsesfrister i disse sager.

Seksuelt misbrug mod børn er en af de værste forbrydelser, et menneske overhovedet kan begå. Og det er derfor også forbrydelser, hvor man må tage særlige skridt for at straffe gerningsmanden og sikre offeret retfærdighed.

Det er med det udgangspunkt, at regeringen – anført af den nye justitsminister, K-formand Søren Pape Poulsen – nu lægger op til en stribe initiativer, der skal skærpe reglerne i misbrugssager.

Konkret vil regeringen bl.a. sikre, at en gerningsmand til evig tid kan straffes for overgreb mod børn. Det sker ved fuldstændigt at afskaffe forældelsesfristerne i sager om seksuelt misbrug. I dag er manddrab og tortur de eneste andre forbrydelser, der ikke kan forældes.

Regeringen vil også hæve niveauerne for tort (erstatning, red.), som ydes til ofre. Ifølge Justitsministeriet er det normale niveau i dag, at der udbetales mellem 30.000 og 40.000 kroner ved forsøg på voldtægt, 60.000-70.000 kroner ved fuldbyrdet voldtægt og i »ganske særlige tilfælde« 80.000-100.000 kroner.

Men justitsministeren lægger nu op til at indføre en minimumsgrænse på 100.000 kroner i grove sager og en forhøjelse på ti procent i andre sager om sexkrænkelser.

»Seksuelt misbrug af børn er måske den mest forfærdelige og utilgivelige handling, man kan begå. Man frarøver børn deres barndom, og de børn skal simpelthen have bedre adgang til retfærdighed, end de har i dag. Ingen må stå tilbage med følelsen af, at her blev jeg tabt af retssamfundet,« siger Søren Pape Poulsen.

Læs hele artiklen her


Læs også:

Nyt udspil fra justitsministeren: ”Retfærdighed for ofre”

Pape: Hvis du har forgrebet dig på børn, skal du kunne straffes resten af livet


Netværket Mor:
Vi håber at Søren Pape sørger for at det ikke bare er TOMME ORD, og det bliver nemmere for ofrene at løfte deres sag.

Vi håber også at nogen vil tale et alvorsord med de børnesagkyndige psykologer som arbejder for domstolene og statsforvaltningen. For de har tilsyneladende den stik modsatte mening end den vores Justitsminister kommer med i dag. Her overskygges hensynet til barnet af sympatien for krænkeren.
http://mareridts.blogspot.dk/…/gensyn-med-hvert-3-barn-og-d…

Tilsidst vil vi komme med en opfordring til at gøre PSYKISK VOLD ulovligt med henvisning til England.

Psykisk vold bruges ofte af personer med narcissistisk- og dyssocial personlighedsforstyrrelse til at kontrollere deres ofre.

Sexovergreb imod børn og psykisk vold hænger sammen:
>> Udøveren har ofte en svær personlighedsforstyrrelse.

Incest imod små børn skyldes sjældent seksuel tiltrækning, det handler derimod om magt og kontrol som ofte udøves af personer uden samvittighed, indlevelse og empati.


Læs også:

Psykisk vold


 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.