Regering afskaffer psykologhjælp til voldsramte kvinder

Arbejderen 31. marts 2016

Siden 2012 har voldsudsatte kvinder på krisecentre fået tilbudt et psykologforløb. Den ordning har regeringen nu nedlagt. Det vækker bekymring hos Landsorganisationen af kvindekrisecentre.

Regeringen har fjernet midler til den psykologhjælp, som voldsramte kvinder på landets krisecentre har kunne modtage siden 2012.

Det vækker stærk bekymring hos krisecentrenes Landsorganisationen LOKK, der mener, at psykologhjælpen er et afgørende element for et fortsat liv uden vold.

– Det bekymrer os, at man stopper en velfungerende ordning som denne, særligt fordi evalueringen fra Socialstyrelsen selv viser, at psykologordningen er et vigtigt tilbud, forklarer Birgit Søderberg, der er formand for LOKK.

I 2012 igangsatte Socialministeriet psykologordningen. Den skulle køre som forsøgsordning og sikre, at alle kvinder på krisecentrene fik tilbud om fire – og senere op til otte psykologsamtaler.

Projektet var finansieret af penge fra den såkaldte Satspulje, med LOKK, Landsorganisation af Kvinde-Krisecentre, som ansvarlig for at administerer ordningen.

I slutningen af 2015 udløb ordningen. Det skete til trods for, at der stadig var seks millioner kroner tilbage i den pulje, som var blevet bevilget til psykologhjælp. Disse penge skal nu betales tilbage.

– Vi har kæmpet meget for at kunne tilbyde en samlet krisecenter-behandling. Derfor er det ekstraordinært ærgerligt, at man bare lukker ordningen ned, uden at vi har kunne bruge pengene på at skabe en fornuftig overgang, siger Birgit Søderberg til Arbejderen.

Læs hele artiklen her.


 Læs også:

Myndighederne skærer ned på bevillingerne til kvindekrisecentre i Norden samtidig med, at det fra officielt hold ignoreres, at kvinder er særligt udsat for vold i parforhold.


Netværket Mor:
Det er tydeligt at stærke kræfter arbejder på at gøre voldsramte kvinder mere og mere “usynlige”. Det er næsten umuligt for voldsramte kvinder og børn at få dømt deres krænker for vold og overgreb.

Det er meget usympatisk og uempatisk!


Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.