RÆVEN VOGTER HØNS: VOLDSRAMTE KVINDER & POLITIET

I indlægget Foreningen Fars Politi kunne du erkyndige dig om Foreningen Fars insisterende anbefaling om, at politiet skal afgøre de svære samværssager, og hvorfor det er en rigtig dårlig idé.

Her kommer fire grunde mere til, at politiet intet yderligere skal have at gøre med sager om vold mod kvinder.

Offentlighedslovens anvisninger til politiet efterlader en meget stor margin til rent skøn, og det er dette skøn, der oftest stiller sig mellem borgerens eller journalistens indsigt i politiets arbejde. Et eksempel er retsplejelovens § 41 d, der lader det være op til politiets jurist at vurdere, om aktindsigtsanmoderen har en “individuel, væsentlig interesse i et konkret retsspørgsmål.” Jeg har ikke kendskab til en sag, der ikke er blevet afvist under henvisning til dette skøn, et skøn, som statsadvokaten herefter tiltræder.

Så hvem overvåger, om politiets arbejde på det strafferetslige område går ordentligt for sig? Ingen.

Vi fik i 2012 ganske vist Den Uafhængige Politiklagemyndighed, men den behandler hovedsagelig klager over politiets adfærd. Kritikere hævdede allerede inden klagemyndighedens oprettelse, at den ikke har beføjelser til at rejse tiltale mod betjente i strafferetssager og kommer til at lide under et personale, der er for farvet af det gamle system.

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *