PSYKOPATEN OG BØRN

Af Henrik c. p. Krarup (Psykolog)

[ Uddrag ]

Har du et barn med en mand med psykopatiske træk, særligt i svær grad, er der mange problemer. Det vil normalt være svært at opretholde et godt parforhold, hvorfor de fleste søger væk. Dette vanskeliggøres fordi han har legal krav på samvær med barnet.

“Offentligt kan han være yderst troværdig og en fantastisk passer af barnet- siger han. Det siger dog intet om, hvad der foregår, når han har barnet alene. Han gør en stor indsats for at gøre opmærksom på sig selv som en god far.

Problemet er at samværet med barnet i dagligdagen og i ferier, vil uundgåeligt bære præg af, at han er psykopat.”

[ … ]

At foregive overfor barnet, at forholdet mellem dig og psykopaten er positivt, er i almindelighed en dårlig ide. Det havde været godt, hvis det havde været en mere almindelig far.«

[ … ]

»De psykologer som arbejder med disse komplekse sager, kan fortælle om de mange skader børnene får på grund af et samkvem med deres psykopatiske far, men også samkvem med en forælder, som har for travlt med job.

Da psykopaten ikke kan give barnet en empatisk omsorg, og derfor heller ikke kan vise barnet den kærlighed, som har betydning for barnet, må løsningen være, at der holdes en form for kontakt, og så må barnet selv senere tage stilling til sit forhold til sin far.”

[ … ]

Har du et barn med en mand med psykopatiske træk, særligt i svær grad, er der mange problemer. Det vil normalt være svært at opretholde et godt parforhold, hvorfor de fleste søger væk. Dette vanskeliggøres fordi han har legal krav på samvær med barnet.

[ … ]

BARNETS TARV ER HER MEGET VIGTIGT
Er psykopatien stærk, vil der være elementer af stor kontrol, og der vil være en eklatant mangel på kærlig omsorg og empati. Du vil blive bragt i mange vanskelige situationer, fordi barnet er naivt og føler at det er synd for far.

Der vil også være situationer, hvor du vil føle dig som en meget skrap og uretfærdig mor set med omgivelsernes øjne, men også set fra barnets vinkel. Der vil derfor være et massivt pres på dig, hvor du kan blive kritiseret og blive kaldt for de forfærdeligste ting, særligt af psykopaten. Så derfor minimer samtaler, men gå efter skriftlige aftaler med ham. Det er her du muligvis har brug for støtte af en psykolog, da det er en lang kamp med psykopaten.

Psykologen kan måske undværes, hvis du erhverver dig en dyb erkendelse af din situation. Du må kæmpe hårdt og være ekstrem kynisk, hvis du skal have noget igennem hos psykopaten. Det er vanskeligt eller næsten uigennemførligt, hvis du samtidig skal være en omsorgsfuld mor.

[ … ]

Du står derfor i et stort dilemma, som kræver højt selvværd og handlekraft. En årrække med en psykopat er normalt lammende og gør en selvstændig pige uselvstændig på mange måder.

[ … ]

Du er i en meget sårbar position. Barnet bliver let gidsel, hvor du empatisk handler for barnet skyld, således at barnet får de bedste muligheder for at få kontakt med sin far. Det er også helt fint, hvis det var en almindelig mand med normale følelsesmæssige ressourcer. Dette område kan ødelægge meget for barnet og indirekte hos dig. Psykopaten er ligeglad.

Du ønsker alt godt for barnet, som skal have en god far. Du har samtidig med din fornuft indset, at dette samspil med ham omkring barnet er vanskeligt endsige umuligt, hvis du ikke giver dig på væsentlige punkter. Hvis du giver dig, vil han føle, at han har fat i den lange ende igen. Han ønsker primært kontrol over dig, sekundært barnet. Barnet er hans legale mulighed for at kunne kontrollere dig.

[ … ]

1) HAN ER DER STADIG
Det er erfaringen, at du, selv om du inderst inde tror det modsatte, ikke helt har fjernet ham fra dit sind. Det kan sammenlignes med, at han er som en kræftmetastase, hvis netværk er i hele din krop, og som har indflydelse på alle dine følelser og handlinger.

For at du kan komme ud på den anden side, bør du handle på yderst konsekvent, og du vil føle at du måske handler på en kynisk måde, for at holde psykopaten så langt væk, at han ikke skader dig og barnet. Du vil da over tid langsomt få ham ud af dit sind – og liv.

Det kræver som før nævnt, at du virkelig får øjnene op for din egen situation. Dine opgivelser er sjældent en støtte for dig, fordi de kun kender psykopaten fra hans positiv side, hvor han har været fantastisk, tjenstvillig, sød og charmerende. De kan ikke umiddelbart begribe, at du vil væk fra ham.

Du må derfor kæmpe på tre fronter helt alene (mod ham, mod dine følelser og mod omgivelsernes mening).

2) PROBLEMET
Du kan ikke afbryde forbindelsen med ham, da han har nogle legitime krav, som far til barnet. Hvis du kan, ville det være bedst for barnet og for dig at få forældremyndigheden. Det kræver, at du kan kæmpe mod ham, og fremlægge beviser på, at det vil være imod barnets tarv, at han har den delte forældremyndighed, men også at det er til skade for barnets psykiske udvikling at han ser barnet.”

Læs hele indlægget her

Psykopaten og børn


Læs også:

Børn med psykopaten

PSYKOPATER

Samvær med psykopatisk forælder er svært

5 GODE RÅD TIL NÅR MAN BLIVER SKILT FRA EN HØJKONFLIKT PERSON

Den pæne psykopat

Psykopatens Ofre


 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.