Problemer og anbefalinger vedr. Forældreansvarsloven

Voldsobservatoriet, 29. september 2010

Det Nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet er en kreds af eksperter og organisationer, som arbejder for at forebygge vold mod kvinder i Danmark.

Der er bred konsensus i Voldsobservatoriet om, at Forældreansvarsloven fra 2007 samt administrationen af loven i landets Statsforvaltninger skaber alvorlige problemer for både børn og voksne i familier, hvor konfliktniveauet er højt eller der er tale om psykisk/fysisk vold – og at loven således er og virker i modstrid med sin egen hensigt; at sikre og varetage barnets bedste.

Voldsobservatoriet mener, at Forældreansvarsloven har sin berettigelse i forhold til de ca. 90 procent af skilsmisser og samlivsophør, som ikke er præget af vedvarende og/eller højt konfliktniveau og hvor forældre selv indgår aftaler omkring børn og samvær.

Men for de resterende 10 procent – dvs. de familier, der er ramt af uenighed om samvær og forældremyndighed i forbindelse med skilsmisse og samlivsophør, dvs. i tilfælde hvor én forældre ønsker forældremyndigheden alene og den anden modsætter sig dette – har Forældreansvarsloven vist sig ikke at skabe de nødvendige retlige rammer for at undgå/løse konflikter og sikre børns og forældres retssikkerhed.

Derfor ønsker Voldsobservatoriet med nærværende notat at skitsere overordnede problemer og forslag med henblik på at bidrage til processen op til evaluering og eventuel revision af Forældreansvarsloven i 2011.

Læs hele indlægget her

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.