“OMPROGRAMMERING” AF BØRN I DANMARK?

I Danmark har vi sager, hvor Statsforvaltningen angiveligt arbejder på at “omprogrammere” børn.

I indlægget “Et mønster” beskriver Netværket Mor tre mønstre, vi synes at se i de mange sager, der følger en højkonflikt skilsmisse i Danmark.

Det tredje mønster lyder: ”Det antages, at børnene skal ”omprogrammeres” væk fra deres tilknytning til den primære omsorgsperson.”Safe Kids International beskriver en sag i USA, som kan siges at danne mønstersag for netop den såkaldte ”omprogrammering”, (se 6. Juni, SafeKidsInternational on Facebook).

I den amerikanske sag afskærer en dommer nogle børn fra kontakten til deres mor, selv om både børn og mor fortæller, at børnene er ofre for overgreb fra faren. Dommeren brugte de konkrete ord, at børnene skal ”omprogrammeres” til at kunne lide deres far.

Til det formål må man først give børnene mundkurv på, så de ophører med at tale om den vold eller de overgreb, de er udsat for. For at kunne lykkes med at få børnene til at tie, må man imidlertid afskære dem fra båndet til deres beskyttende mor, som er grundlaget for deres tryghed.

Man isolerer altså børnene i volden gennem brug af magt – metoder, der ellers kun ses under tortur, når man vil hjernevaske et offer.

I Danmark har vi sager, der minder om den amerikanske. Og vi har mange sager i kølvandet på den stigende aggressor-kultur, hvor ord som minder om ”omprogrammering” bliver brugt, f.eks. ”socialisering”.

Vi spørger: Socialisering til hvad?


Safe Kids International:

https://www.facebook.com/SafeKidsInternational


Læs også:

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.