Offentligt omsorgssvigt af børn og unge

En ny undersøgelse viser at omkring 40.000 børn i alderen 0-12 år udsættes for mishandling af deres forældre eller stedforældre.
Statsforvaltningen laver årligt samværsstop i 800 sager.

Det ser vi som et tydeligt tegn på at retssystemet under Forældreansvarsloven ikke hjælper børn i sager med vold, overgreb og mishandling.

Ingen vil lytte til de beskyttende forældre der fortæller om vold og overgreb. Mange oplever at blive betragtet som løgnagtig og usamarbejdsvillige. Statsforvaltningerne og domstolene udelader eller nedtoner vold og overgreb, når det nævnes af den ene forældre.

Lovgivningen betyder at barnet (0-12 år) står alene om at løfte bevisbyrden. Hvis der endelig bliver lyttet til barnet tages barnets oplevelser eller ønsker ikke taget alvorligt af retssystemet.

Først udsættes barnet for vold og overgreb af sine nærmeste, og herefter svigtes barnet af de ansvarlige statsansatte i Statsforvaltningerne og ved domstolene.

Rigtig mange børn bliver ødelagt pga. omsorgssvigt fra offentlige ansatte.


 

Børns Vilkår
Klumme fra 24Timer d. 13. december 2010

Over 5 pct. af en børneårgang mishandles fysisk af deres forældre eller stedforældre. Det er en i hver børnehavegruppe eller skoleklasse og omkring 40.000 børn i alderen 0-12 år. Og mere end hvert femte barn oplever psykologisk mishandling, hvor forældre ydmyger eller nedværdiger dem.

Tallene fremgår af en ny undersøgelse, der kortlægger omfanget af mishandling af børn og unge i danske hjem. Det viser, at mange forældre ikke evner forældrerollen eller selv har så massive problemer med misbrug, psykisk sygdom mv., at går ud over børnene.

Mishandlingen skader børn og unge for livet. 25-årige, der har været udsat for mishandling i barndommen, har fem gange større risiko for posttraumatiske stressreaktioner og seks gange større risiko for at have selvmordstanker end deres jævnaldrende.

Tallene skræmmer. Men det allermest skræmmende er, at meget få børn, der vokser op med mishandling, får hjælp og støtte i løbet af deres opvækst. Det gælder under hver femte af de børn, der udsættes for fysisk mishandling. Og kun hver tredje af de børn, som får en mishandlingsdiagnose, får bagefter personlig støtte. Enten fordi lægerne ikke underretter, eller fordi de sociale myndigheder ikke griber ind.

Tusindvis af børn og unge lever således i dag med fysisk eller psykologisk mishandling, uden at andre voksne griber ind. Det er et offentligt omsorgssvigt af gigantiske dimensioner.

Vi har alle som familiemedlemmer, bekendte og naboer et ansvar for at underrette de sociale myndigheder om børn og unge, vi er bekymrede for. Mange tror, at de skal være sikre på mishandling eller omsorgssvigt for at underrette. Men vi skal reagere, hvis blot vi er bekymrede – hellere en gang for meget end en gang for lidt.

Pædagoger, lærere, sundhedsplejersker og læger har imidlertid et særligt ansvar, som de slet ikke lever op til. Der er desværre alt for stor berøringsangst og alt for lidt viden om adfærd og signaler hos mishandlede børn. Det kan vi kun rette op på med mere viden, bedre uddannelse og efteruddannelse samt en klar og tydelig ledelse, der tager de her alvorlige problemer seriøst.

Jeg siger ikke, det er let. Det er svært at vide, hvornår man skal handle. Det er svært at læse børns signaler, og det er svært at konfrontere forældre, der måske mishandler deres børn. Men vi har ikke noget alternativ. Slet ikke, når hospitalet sort på hvidt konstaterer, at der er tale om mishandling. Her er det skandaløst ikke at gribe ind. Vi skal gøre det markant bedre.

Af Peter Albæk – formand for Børns Vilkår

Læs indlægget her


Læs også:

Advokat undrer sig over kommunens brug af Finn Westh (2017)
Børnesagkyndig manipulation (2016)
Psykologers fejl i børnesager holdes hemmelige (2015)
Dårlige psykologers navne holdes hemmelige (2012)
BUPL: Psykologer fortsætter trods kritik (2011)
Professor: Barndommens svigt kan spores i hjernen (2017)
PSYKOLOGER KAN GIVE BARNET TIL DEN PSYKOPATISKE FORÆLDER (2008)
Den pæne psykopat (til møde i Statsforvaltningen) (2008)
Stol ikke på de børnesagkyndige [1:3]
Stol ikke på de børnesagkyndige [2:3]
AUTORISEREDE PSYKOLOGER OG RÅDGIVNINGSFIRMAET H3B HJÆLPER VOLDELIGE OG PÆDOFILE TIL SAMVÆR
Det store incest-paradoks
DF: Forbyd pædofil-forening (2004)
Dokumentarist: Danmark var hele verdens mekka for børneporno (2016)

 


 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.