NEJ TAK – til mere jura! JA TAK – til mere menneskelig indlevelse, og screening for vold og psykopati!

NEJ TAK – til mere jura!

JA TAK – til mere menneskelig indlevelse, og screening for vold og psykopati!

Nu har de danske domstole og statsforvaltningen haft 9 år til at vise deres værd!
Ingen er vist særlig imponeret over resultatet.

Vi har IKKE brug for mere jura til “højkonflikterne”.
– Med mindre det bliver ulovligt at udøve psykisk vold, stalking og stalking by proxy. Og at det bliver kriminelt at være psykopat…

Nej, den tror vi desværre heller ikke på.

Dommere, jurister og advokater har derfor ikke noget brugbart at byde ind med i “højkonflikterne” – udover at øge konfliktniveauet fordi det aldrig går op for dem hvad indholdet af konflikterne er.


DOMSTOLENE:

Ved domstolene findes ingen dommere som er specialiseret i de mekanismer der gør sig gældende i højkonflikter. De har ingen psykologisk eller psykiatrisk indsigt. Der bruges ikke vidner eller indhentes dokumentation.
DET ER ORD MOD ORD
= DEN INTELLIGENTE PSYKOPAT VINDER!

Det skal dog siges til domstolenes forsvar: der aldrig blev lavet deleordninger i ”højkonflikter”, da man tidligere kunne klage over statsforvaltningens samværs-afgørelser til domstolene.

Desværre var der så mange der klagede over statsforvaltningens afgørelser at den mulighed blev stoppet. Domstolene kunne ikke følge med.

En logik der kan være svær at følge…


STATSFORVALTNINGEN:

I løbet af de sidste 9 år er statsforvaltningen, efterhånden blevet indbegrebet af retsløshed.

Her sidder en jurist og en sagsbehandler eller en børnepsykolog, som gennemfører en samtale på 1.5 time hvorefter de træffer afgørelse om samvær.

Statsforvaltningen:
– ignorerer udtalelser om vold.
– ignorerer når kvinder og børn har boet/bor på krisecenter.
– ignorerer alt for ofte de ønsker barnet kommer med til børnesamtaler.
– de følger aldrig op på sagerne efter de har fastsat samvær.
– indhenter ikke dokumentation.
– kan finde på at ”skjule” udtalelser/dokumentation
– bruger ikke vidneudsagn.
– har ingen fagkompetence til at kunne screene for vold (eller psykopati).
– de får aldrig afsluttet sagerne fordi de aldrig får fundet årsagen til konflikten (psykopaten).
– tvinger til konfliktmægling i flere højkonflikter som indeholder vold.
– etc.
DET ER ORD MOD ORD
= DEN INTELLIGENTE PSYKOPAT VINDER!

Statsforvaltningen varetager ikke barnets tarv, da de går mere op i fædres rettigheder, og overholder ikke Istanbul Konventionen. Som de sandsynligvis aldrig har læst.

Faktisk er det nødvendigt at man tager sin egen advokat med i Statsforvaltningen for at få en ordentlig behandling og et referat der stemmer overens med de ting der er blevet talt om til mødet. Dette fordi statsforvaltningen desværre læser Forældreansvarsloven som Fanden læser Biblen.


FOGEDRETTEN:

Også dommere uden erfaring i…
DET ER ORD MOD ORD
= DEN INTELLIGENTE PSYKOPAT VINDER!


ANKESTYRELSEN:

Her sidder … jurister!! Som – om muligt – har endnu mindre erfaring med højkonflikter, psykologi eller psykiatri og som sidder endnu længere væk fra det barn hvis liv det hele drejer sig om. Det sker meget sjældent at ankestyrelsen er uenig med statsforvaltningen. Tilgengæld er sagsbehandlingstiden urimelig lang!

Ærgerligt, her er det også svært at få øje på retssikkerheden.


RÆDSELSSENARIET:

Hvis statsforvaltningen kommer til at varetage samvær, bopæl og forældremyndighed, bliver katastrofen for danske børn fuldendt. Og ankestyrelsen blive eneste klageinstans, så er retssikkerheden ikke eksisterende.
– Det må simpelthen ikke ske.

 

ALTERNATIVET:

Der er brug for at ændre rutine, tankegang og ikke mindst fagkompetencerne.

Vi mener politikerne bør se i retning af de ”nye” børnehuse, og måden de fungerer på.

Her er ingen jurister…
Der gennemføres MANGE samtaler.
Der behandles kun sager om vold og overgreb, derved opnås et solidt erfaringsgrundlag for netop dette område.

Med dette i baghovedet, vil vi foreslå at der laves et ”skilsmissehus”, med et ”forkontor”, der hurtigt skal afgøre om der er tale om en ”højkonflikt” eller der er grundlag for mægling.

”Højkonflikterne” sendes videre til screening for vold og psykopati.

Her er brug for:
– mange omfattende samtaler med begge forældre af en erfaren psykiater
eller en meget erfaren psykolog med stor viden omkring personlighedsforstyrrelser.

– at der indhentes udtalelser fra ”vidner”
– at der indhentes dokumentation.
– at kigge på begge forældres fortid
– at krydstjekke højkonflikter (en forælder kan have/har haft andel i flere højkonflikter)

Hvis en forælder ikke vil gennemføre en omfattende screening, kan denne ikke få samvær eller søge om det på et senere tidspunkt.

Hvis en forælder screenes til at have en personlighedsforstyrrelse, være voldelig og/eller misbruger (ofte har psykopater også et misbrug af alkohol eller stoffer) er der ingen samvær.

Systemet skal også indstille sig på at der vil være mange i ”højkonflikterne”. Udenlansk forskning viser at mellem 95-100% af “højkonflikterne rummer mindst én psykopatisk forælder (1/10 moren – ca. 9/10 faren).

Barnet skal placeres hos den normale og empatiske forælder og have fred til at vokse op uden at være centrum for en konflikt drevet af en psykopatisk forælder.

Det vil være dyrt til at starte med – men meget meget billigere på den lange bane
– både økonomisk og menneskeligt.


Læs også:

FORSLAG TIL NYT SKILSMISSESYSTEM

Familieadvokater håber på magt til domstole i skilsmisser


 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.