NÅR MEDIATION GØR SKADE

Mediation er blevet moderne. Så moderne, at politikerne tror, at mediation er en mirakelkur. Derfor vil de gerne indføre tvungen mediation i højkonflikt-skilsmisser.

Men i en højkonflikt-skilsmisse, er der som regel tale om en krænker og et offer; altså ikke et ligeværdigt forhold. Ofret er ofte traumatiseret, først af ægteskabet. Siden af ægteskabets efterspil. Og af de danske myndigheders cirkus.

Forslaget om tvungen mediation er en katastrofe for ofrene. Når man har en traume-reaktion, er det afgørende, at helings-forløbet sker på den rigtige måde. Ellers kan reaktionen blive kronisk og dermed livsvarigt invaliderende.

Den første og vigtigste betingelse for heling af en traume-reaktion er, at ofret kan komme i sikkerhed fra den påvirkning, som skabte traumet.

Det danske system gør det modsatte! Det fastholder ofrene i volden i 5, 10 og 15 år.

HVER gang et voldsoffer skal tale om volden eller konfronteres med forhold om volden (såsom voldsmanden og hans fortsatte vold mod børnene) genoplives traumet. Kroppens og sindets reaktioner kan være så kraftige, at det svarer til at opleve volden om igen.

Den næste betingelse for, at man kan hele en traume-reaktion er, at man går gradvist til værks, nogle gange over mange år, og ikke oversvømmer ofret med konfrontation.

Her går forslaget om tvungen mediation helt galt i byen. Under mediationen tvinges ofret nemlig både til at genfortælle og til at høre på flere krænkelser. Genfortælling bør imidlertid KUN finde sted under trygge forhold hos en højt specialiceret psykolog, fordi genfortællingen i sig selv er en konfrontation.

En uprofessionel konfrontation slår ofret tilbage til start i sin helingsproces. Derfor skal hun hele tiden starte forfra.

Som loven fungerer i dag, tillades ofret aldrig at komme ud af sine efterreaktioner. Hun fastholdes i den ene krænkelse efter den anden.

HVIS mediation kunne udrette mirakler, kunne vi spare mange af fængslerne væk. Problemet er, at der findes en form for vold, som ingen lov kan standse i dag. Og hvor voldsmanden finder den bedste ly under forældreansvarsloven.

Tvungen mediation vil KUN forbedre krænkerens muligheder for at krænke. Og det vil re-traumatisere ofret til uigenkendelighed.

Netværket Mor mener, at Familiepakken bør tages af bordet nu. Og at forældreansvarsloven skal kulegraves af en uvildig instans.


 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.