MINISTERUDSPIL: SVÆRE SKILSMISSER SKAL AFGØRES I RETTEN

Netværket Mor: Vi håber udspillet også rummer et forslag til hvordan dommerne klædes på til at håndtere dysfunktionelle volds-skilmisser – for det er de bestemt ikke i dag.

Men det glæder os usigeligt at Statsforvaltningen ser ud til at blive taget helt ud af ligningen, og at alle alvorlige skilsmisser skal screenes!

Vi ser frem til at høre mere…


Fyens.dk, 19. juni 2017

BØRNE- OG SOCIALMINISTER MAI MERCADO (K) PRÆSENTERER TIRSDAG ET UDSPIL TIL ET NYT OG ENKLERE SKILSMISSESYSTEM. BØRN SKAL IKKE LÆNGERE KUNNE OPLEVE, AT DERES FORÆLDRE FORLÆNGER SAGERNE VED AT UDNYTTE EN RÆKKE FORSKELLIGE INSTANSER.

Udspil: Thi kendes for ret: Alexander skal have overvåget samvær med sin far første weekend i hver måned fra klokken 10 lørdag til klokken 19 søndag.

Det kan i fremtiden blive udfaldet, når sager om konfliktfyldte skilsmisser skal afgøres, hvis regeringens udspil til et helt nyt skilsmissesystem bliver gennemført. Børne- og socialminister Mai Mercado (K) præsenterer udspillet tirsdag.

I udspillet skal alle familiesager screenes hurtigt og deles op i en stor grøn bunke, som ingen opmærksomhed kræver, en mindre gul bunke, som kræver rådgivning og mægling, og en lille, men betydningsfuld rød bunke, som rummer så store, uundgåelige konflikter, at de skal sendes direkte til en dommer i byretten efter en hurtig udredning af situationen.

Rådgivning, mægling og udredning skal foretages i en ny myndighed, Familieretshuset, som skal afløse Statsforvaltningen, der helt nedlægges. Familieretshuset skal kun håndtere familiesager.

 

Radikalt anderledes system

– Det bliver et radikalt anderledes system end i dag, fordi vi lader domstole afgøre de konfliktfyldte sager, siger børne- og socialminister Mai Mercado.

Domstolsmodellen skal forhindre, at sager trækker i langdrag, fordi de cykler rundt mellem forskellige instanser.

– Lad mig give et eksempel: I dag bliver mor og far skilt. Mor er meget bekymret for barnet, fordi det kommer med nogle fortællinger om far, som gør, at hun ikke vil udlevere barnet til samvær, og derfor søger hun at få stoppet fars ret til samvær. Far reagerer ved at søge om eneforældremyndighed, og samtidig forlanger han at få barnet udleveret til samvær. Så har vi en sag, der kører på alt for mange kamppladser, og hvor al den tid, der går, er med til at opbygge nye og værre konflikter. Det påvirker barnet. En hård, konfliktfyldt skilsmisse giver dårligt helbred og trivsel hos barnet. Og børn skal ikke stå med dårlige kort på hånden, bare fordi mor og far skal skilles. Dette vil give meget hurtigere og enklere sagsbehandling, der ikke gør konflikter værre, siger Mai Mercado.

 

Stabilitet for børn

En kritik, der er blevet rettet mod domstolsafgørelser i skilsmissesager, er, systemet bliver usmidigt. At det kræver en helt ny retssag, hvis situationen ændrer sig, og det kan komme på tale at ændre for eksempel afleveringstidspunktet for et barn fra søndag aften til mandag morgen i skole eller institution.

– Det er ikke nogen stor bekymring for mig. Vi skal altså huske på, at de sager, som bliver screenet som røde, handler om familier, der er i så store konflikter, at kommunikationen er meget vanskelig forældrene imellem. Samværet vil være fastsat på en måde, som er bedst for barnet, og her vil stabilitet være væsentlig. Det er vigtigt at have for øje, at vi gør dette for barnet, siger Mai Mercado.

Og det er her succeskriteriet ligger for ministeren med det nye skilsmissesystem.

 

Lovgivning fjerner ikke konflikter

– Det handler ikke om at gøre forældrene tilfredse. De vil ofte være så meget i konflikt med hinanden, at de ikke ser, at de skader barnet. Formålet er at skabe et mindre kringlet system, som er hurtigt og effektivt, og det vil være til gavn for børnene. Konflikterne kan ikke blive fjernet, men de skal afgøres hurtigere og fylde mindre. De vanskelige sager er årsagen til, at vi vil lave systemet om. Politisk må vi spørge os selv om, det er i orden, at børn får det dårligere, mens deres forældre bliver skilt, siger Mai Mercado.

– Forestiller du dig, at børn i fremtiden ikke vil få det dårligere, når deres forældre bliver skilt, fordi du indretter et nyt system?

– Nej. Selvfølgelig vil det stadig have konsekvenser for børn, når deres forældre kommer i konflikt. Det kan vi ikke løse gennem lovgivning. Familien er det mest centrale fællesskab, vi har – det er her, vi finder den største lykke, men også her vi kan opleve den største ulykke. Vi må aldrig tage ansvaret fra familien, men vi kan lave et sysstem, som ikke unødigt fører til flere konflikter, siger Mai Mercado.

Ministeren vil indkalde interessenterne på området, blandt andre Mødrehjælpen, Børns Vilkår og Dommerfuldmægtigforeningen, til dialogmøde efter sommerferien og herefter indkalde Folketingets partier til forhandlinger om udspillet.

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *