MILITANTE FÆDRE

Berlingske, 15. juli 2010

Indtil for tre år siden havde de kunne hente hjælp hos det offentlige. Man kunne gå i til Statsforvaltningen, og så vurderede børnepsykologer med erfaring i disse sager de skilsmisseramte forældres gensidige beskyldninger, hvorpå om nødvendigt retten traf en afgørelse, der skulle sikre barnets tarv.

Men med ”Forældreansvarsloven” fra 2007 er det forbi. Nu har et skilsmissepar per automatik fælles forældremyndighed, og retten kan kun ophæve den fælles forældremyndighed ”hvis tungtvejende grunde taler for det”. Tungtvejende grunde kan vi ud fra en række sager, pressen har fundet frem, forstå ikke er vold, misbrug eller psykisk terror.

[…]

Det er soleklart, at børn ikke tilhører moren alene. Det er ligeså indlysende, at moren ikke skal have særbehandling i forhold til lovgivningen, men at fædre og mødre skal behandles ens. Men med formand Claes Ludvigsens udtalelse om, at det ligefrem er glædeligt, når en mor fængsles for at nægte faren samvær, afslører han Foreningens Fars militante dagsorden. Det gælder ikke børnenes tarv. Det gælder fædres ret. For enhver pris. Og til enhver tid.

Man kunne sagtens forestille sig, at der også var en mor, der var så skadelig for sit barn, at faren ikke ville udlevere barn. Hvorpå faren kom i fængsel. Ville Foreningen Far mon så hilse en sådan fængsling velkommen?

Jeg tror det ikke. Foreningen Far er jo nemlig en rabiat interesse-organisation for fædre. Og kun fædre. Af vejen kvinder og børn, løb for livet, flygt, hvem der kan, for nu skal fædrene frem.

Læs hele artiklen her

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.