Med barnets briller på

Netværket Mor: Denne rystende kommentar fra Malene Vestergaard, kontorchef, Familiestyrelsen og Henriette Braad Olesen, souschef, Familiestyrelsen fra 2010, udstiller med smertelig nøjagtighed, hvor lidt indblik politikerne og embedsmændene har i virkeligheden for voldsramte børn og beskyttende forældre.

De har med al tydelighed overhovedet ingen indsigt i hvor meget psykopati, vold og overgreb fylder i højkonflikterne. De mener det er en konflikt i mellem to jævnbyrdige parter.

Men vold er vold!

Det er ikke et jævnbyrdigt forhold, der er mellem et offer og en krænker!!

Forældreansvarsloven er ikke “barnets bedste”, det er blevet de krænkede psykopatiske forældres redskab til forsat overgreb imod sine ofre med hjælp fra staten.

Vi ville ønske vi kunne sige de var blevet klogere de sidste 5 år, men det ser langt fra ud til at være tilfældet.


Med barnets briller på

Berlingske, 20. marts 2010

De fleste skilsmissebørn har forældre, der formår at beskytte dem imod en massiv påvirkning fra forældrenes konflikt. Men der er stadig børn, hvor forældrenes manglende evne til at beskytte dem mod konflikten gør, at de dagligt er inddraget i ‘sagen’ og føler ansvar for forældrenes uenighed. Det er dem forældreansvarsloven skal beskytte.

[ … ]

Det er ikke sådan, at den virkelighed, som børn i delte familier lever i, har sit udspring i lovgivningen – deres situation udspringer først og fremmest af forældrenes indbyrdes forhold. Det er heldigvis vores erfaring, at langt størstedelen af børn, der rammes af skilsmisse og samlivsophævelse, har forældre, som formår at beskytte dem imod en massiv påvirkning fra forældrenes konflikt. Dette lader så en mindre gruppe af børn tilbage, hvor forældrenes manglende evne til at beskytte barnet mod konflikten gør, at barnet i det daglige er inddraget i ‘sagen’ og dermed ofte føler sig ansvarliggjort i forhold til at løse forældrenes uenighed omkring forældremyndighed og samvær.

Når man taler om de ‘tunge sager’ i statsforvaltningerne, er det ofte den virkelighed, børnene har med i bagagen, når forældrene ser sig nødsaget til at gå i statsforvaltningen. Det er klart, at det meget vel kan føles som en ekstra belastning, at en offentlig myndighed bliver involveret, og derfor skal vi som offentlige myndigheder virkelig være opmærksomme og afbalancerede i forhold til den konkrete konflikt.

Med forældreansvarsloven fra 2007 tog vi for alvor barnets briller på. Der skete en grundlæggende ændring af området, så det ikke længere er forældrenes ret til barnet, der skal være det bærende element, men derimod barnets ret til begge sine forældre.

Læs hele kommentaren her


 

 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.