Makværk, Mercado!

Karen Ellemann lovede, at vi skulle have en ny lov om skilsmisser, der ville betyde bedre forhold for udsatte børn, hvor forældrene er skilt.

Karen Ellemann lovede, at vi skulle have en helt ny struktur for det familieretslige system. Der skulle kun være 1 system.

Karen Ellemann lovede, at vi skulle have en lovgivning, hvor de skilsmisser, der indeholder karakterafvigelse, skulle spottes hurtigt.

Så langt, så godt, men så gik det galt!

Karen Ellemann faldt på knæ for embedsværket, og nedsatte en såkaldt arbejdsgruppe af embedsmænd fra socialministeriet, embedsmænd fra statsforvaltningen, embedsmænd fra ankestyrelsens familieretslige afdeling, samt en flok såkaldte eksperter fra de offentlige forvaltninger.

Herefter valgte Karen Ellemann, meget bekvemt, at lade sig flytte  til et andet ministerium. Ellemann blev afløst af Mai Mercado, som var frisk fra barselsorlov, og så må vejen have været endnu bredere for embedsværkets arbejdsgruppe.

Nu har Mai Mercado så formidlet embedsværkets forslag til en enstrenget struktur. Men der er et stort problem!

Det er IKKE en enstrenget struktur, som embedsværket har sendt Mai Mercado i byen med. Det er heller IKKE en ny struktur.

Ifølge Mai Mercados udmelding, så ser fremtiden således ud:

1. Skilsmissesager skal håndteres af statsforvaltningen.

2. Statsforvaltningens afgørelser kan ankes til ankestyrelsens familieretslige afdeling.

3. Sager om forældremyndighed kan indbringes for Retten.

4. Hvis en samværsresolution fra statsforvaltningen ikke følges, kan dette indbringes for Fogedretten.

5. Kommunernes sociale myndigheder skal sikre barnets trivsel.

HVIS nogen af medlemmerne af embedsværkets arbejdsgruppe kan forklare mig, hvordan dette adskiller sig fra, hvordan systemet er i dag, så vil jeg meget gerne høre fra vedkommende.

Indtil da vil jeg henholde mig til følgende vurdering:

I bedste fald, er der tale om en inkompetent arbejdsgruppe af embedsmænd…….. I værste fald, er der tale om en arbejdsgruppe af embedsmænd, der har mere travlt med at pleje egne forvaltningers interesser, end at hjælpe de udsatte børn.

Du er blevet bundet noget på ærmet, Mai Mercado.
Arbejdsgruppen har IKKE løst den stillede opgave.

Link til artiklen

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Læs også:

Mercado vil lægge en dæmper på konfliktfyldte skilsmisser

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.