LOVENS SOCIALE SLAGSIDE – STIKPRØVEUNDERSØGELSE

Fælles for ofrene for forældreansvarsloven er, at de er særdeles hårdt ramt af lovens konsekvenser på alle måder.

Vi har netop gennemført en lille stikprøveundersøgelse for at få et indtryk af forældreansvarslovens sociale slagsside. Her er resultatet:

Respondenter: 30
Undersøgelsens periode: 1.-4. juli, 2014.

Det er vores vurdering, at resultaterne er repræsentative for målgruppen.

Som følge af en højkonflikt-skilsmisse, hvor børn er i klemme:

 

1. Har din kontakt til arbejdsmarkedet helt eller delvis været afbrudt?

86,66% har oplevet helt at blive afbrudt i deres kontakt til arbejdsmarkedet.

13,33% har oplevet delvis at blive afbrudt i deres kontakt til arbejdsmarkedet (altså måtte gå på nedsat tid eller været sygemeldt i en længere periode).

2. Samlet set siden skilsmissen/bruddet/barnets fødsel (hvis man ikke har dannet par), i hvor lang en periode har din kontakt til arbejdsmarkedet været nedsat eller afbrudt?

Gennemsnit: 5,4 år.
Median: 4 år.

3. Har du være på offentlig forsørgelse i en periode som følge af situationen?

80% svarer ja.
20% svarer nej.

Ud af de 20%, der ikke har været forsørget af det offentlige i en periode, har halvdelen i forvejen arbejdet på nedsat tid.

4. Havde du tidligere god kontakt til arbejdsmarkedet?

80% svarer ja – var i fuldtidsbeskæftigelse med veletablerede karrierer.
20% svarer nej.

Hovedparten af dem, der svarer nej, var under uddannelse, som blev forsinket eller afbrudt.

5. Har du en uddannelse?

81% svarer ja.
16% er under uddannelse.
3% svarer nej.

 

Disse forældre er alle primære omsorgspersoner. De har alle børn i mistrivsel, som de gennem mange år er blevet forhindret i at hjælpe pga. forældreansvarsloven.

Respondenterne lider gennemgående af intense belastnings-reaktioner, som de ikke får mulighed for at komme ud af pga. det vedvarende pres fra både eks-partnere og myndigheder.

De sociale konsekvenser af en højkonflikt-skilsmisse i Danmark er særdeles langvarige og gennemgribende. Den primære omsorgsperson får faktisk frataget sin mulighed for at forsørge sig selv og børnene.

Hertil kommer, at loven stavnsbinder den primære omsorgsperson pga. risikoen for, at man mister børnene, hvis man flytter. Det underminerer også kontakten til arbejdsmarkedet.

Konsekvenserne er så omfattende, at man ikke har mulighed for nogensinde at indhente det tabte. Hertil kommer omfattende udgifter til advokater.

Mange forestiller sig måske ikke, at netop de kan blive ramt af lovens konsekvenser. Det troede disse mennesker heller ikke!!!

At få et barn under den danske forældreansvarslov, er så risikofyldt, at det kan underminere hele din tilværelse som et frit menneske med samme muligheder og rettigheder som andre.

Hvis du gerne vil have børn, er der mange andre gode muligheder!

Vi FRARÅDER PÅ DET KRAFTIGSTE kvinder at få børn under den danske forældreansvarslov!

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.