Danske


Dansk Anti-Stalking Forening

Dansk Anti-Stalking Forening tilbyder rådgivning og vejledning til stalkingramte, det sociale netværk og til fagpersoner der kommer i berøring med stalking
Til Facebook side…


De Tredive Musketerer

En bevægelse til fornyelse af demokrati og retssikkerhed. Samtidig er det en klar opfordring til de trykte og elektroniske medier om ansvarlighed og vedholdenhed i denne proces, da deres magt ellers ikke er berettiget.
Til Facebook side…


STOP Stalking

Formålet er at udbrede viden om stalking, samt sætte fokus på de konsekvenser og problemstillinger ofrene oplever.
Til Facebook side…


Tillykke FN’s Børnekonvention

FNs Konvention for Barnets Rettigheder fylder 25 år den 20. november 2014.
Hvad har konventionen betydet for verdens børn?
Til Facebook side…


Trygbarndom

Side til oplysning og støtte for mødre og fædre imod vold, overgreb, stalking, misbrug, tvang, bøder og fængslinger i sager om børn og samvær.
Til Facebook side…


 White Ribbon Danmark

Netværket er en del af den internationale “White Ribbon” bevægelse, der blev stiftet i 1991 i Canada for at stoppe mænds tavshed omkring mænds vold mod kvinder. Netværket har siden spredt sig til hele verden, og der er i dag mere end 60 White Ribbon sammenslutninger verden over.

Netværket har til formål at få mænd til:
• ikke at udøve vold mod kvinder
• tage afstand fra andres vold mod kvinder
• bryde tavsheden om vold mod kvinder.
Til Facebook side…


 

Internationale


Human Rights Watch

Our researchers investigate human rights crises in some 90 countries around the world. Their work has led to significant change.
Til Facebook side…


International Organization for Women and Children

The IOWC is dedicated to ending discrimination against and oppression of women and children and enforcing their rights to stay together and stay safe.
Til Facebook side..


Safe Kids International

Exposing the Epidemic of Court Licensed Abuse of Children and their Protective Mothers
Til Facebook side…


Websider

Læs mere her…