Voldsramte kvinder og børn


Chris Alban Hansens blog

Jornalist og debatør der ved et tilfælde har fået indblik i den gruomme verden som voldsramte børn og kvinder i Danmark må leve i på grund af lovgivning, svigt fra embedsmænd og lobbyisme fra Foreningen Far.
Læs mere her


Susanne Stauns blog

Susanne Staun har udgivet romanen: “Velkommen til mit mareridt” som er en rørende, men også frygtindgydende, fortælling om at være kone til en psykopat, der ikke bare forsvinder ud af det virkelige mareridt. Bogen er fiktion men inspireret af de virkelige sager.

Susanne Staun følger bogen op med artikler om lovgivning, fædrerettighedsgrupper, embedsmænd og politikere alle svigter ofrene som ofte er børn. En verden hvor virkeligheden overgår fantasien.
Læs mere her…


Mødrehjælpen

Mødrehjælpen støtter sårbare gravide, mødre og børnefamilier med socialfaglig, juridisk og økonomisk rådgivning samt en række forskellige programmer og indsatser for eksempelvis unge forsørgere og voldsramte kvinder og børn.
Læs mere her…


DANNER

I løbet af 35 år har Danner udviklet sig fra græsrodsbevægelse til en moderne og professionel organisation. Vi driver et krisecenter med rådgivning og ophold for voldsudsatte kvinder og deres børn. Gennem tiden har vi hjulpet 15.000-20.000 voldsudsatte kvinder og deres børn. I samme periode har cirka 6.000 kvinder og børn boet på Danners Krisecenter.

Vi dokumenterer og oplyser om voldens omfang og konsekvenser for at bryde tabuet og forebygge volden. Vi arbejder også for at sætte kvinders rettigheder og muligheder på den politiske dagsorden.
Læs mere her…


LOKK

LOKK er en interesseorganisation, hvis overordnede formål er at synliggøre og styrke det enkelte krisecenters arbejde for at forebygge og bekæmpe fysisk og psykisk vold mod kvinder og børn.

LOKK tilbyder i dag både telefonisk og online rådgivning til voldsudsatte kvinder.  Denne rådgivning ydes primært af kvindekrisecentrene.
Læs mere her…


Landsforeningen for Voldsramte Kvinder

For mere end 2000 kvinder årligt bliver volden så voldsom, at de må flygte og henvende sig til et krisecenter. Kun hver fjerde kvinde politianmelder volden ved indflytningen eller under opholdet på krisecentret.

Landsforeningens overordnede formål er at skabe et netværk for voldsramte kvinder og skabe fokus på et område, som er tabubelagt.

Vi ønsker med foreningen at skabe et forum, hvor den voldsramte kan møde ligestillede under uforpligtende forhold og samtidigt ønsker vi at medvirke til at styrke forældrerollen og bevidstheden om, hvor vigtigt det er at holde fast i sit eget og barnets behov.

I dette forum kan man helt anonymt komme med tanker, følelser og oplevelser. Den gensidige genkendelse mindsker følelsen af ensomhed og kan bidrage til at bryde tabuet. Det bliver både naturligt og legalt at sætte ord på oplevelserne. Med andre ord: de voldsramte kvinder står ikke længere alene!

Læs mere her…


Rights for Women and Children in the Family

Women’s and Children’s rights to stay together and stay safe are being violated in epidemic proportions around the world.

Children are being routinely taken away from safe, loving mothers and court ordered to live with fathers who are not the primary bond, many of whom are physically violent or sexually abusive.

The goal of the International Organization for Women and Children is to unite everyone – good men and women – to demand an end to this discrimination against, and oppression of, women and children.
Læs mere her…


Human Rights Watch

Human Rights Watch defends the rights of people worldwide. We scrupulously investigate abuses, expose the facts widely, and pressure those with power to respect rights and secure justice.

Human Rights Watch is an independent, international organization that works as part of a vibrant movement to uphold human dignity and advance the cause of human rights for all.
Læs mere her…


Safe Kids International

Safe Kids International has a singular mission: to end the epidemic of Court Licensed Abuse.

Court Licensed Abuse occurs when family court judges grant custody to, or “license”, an abusive parent, while punishing the protective parent with loss of custody, visitation, sanctions, threats, jail, etc. Although both fathers and mothers can experience this, it occurs relatively rarely with fathers and for different reasons.

Safe Kids is focusing on ending the epidemic of Court Licensed Abuse in which mothers are severely retaliated against and deliberately silenced after reporting physical, sexual or psychological abuse. The fundamental cause of this epidemic is systemic discrimination against women and children resulting from the age-old agenda to maintain male power and entitlement within the family.
Læs mere her…


White ribbon

White Ribbon is Australia’s only national, male led Campaign to end men’s violence against women.
Vision: All women live in safety free from all forms of men’s violence.
Mission: Making women’s safety a man’s issue too.
Læs mere her…


 

Stalking


Dansk Anti-Stalking Forening

Stalking er et underkendt og et alvorligt socialt problem som rammer uanset køn og relation mellem stalker og offer. Stalkeren der typisk er en mand,  kan være en ekspartner eller en tidligere ven, nabo, kollega, bekendt eller en helt fremmed. De kvindelige udsatte er i overtal.

Foreningens målsætning er at tilbyde anonym og gratis rådgivning, samt juridisk bistand til ofre for direkte eller indirekte stalking, uanset køn, alder, race, religiøsitet eller politisk overbevisning, men også at tilbyde rådgivning, til de professionelle der kommer i kontakt med ofre og deres pårørende.
Læs mere her…


 

Børn og unge


Børns Vilkår

Børns Vilkår er en privat humanitær organisation, der siden 1977 har arbejdet for alle børn i Danmark. Målet er at sørge for, at alle børn i Danmark kan få den hjælp, de har behov for og sikre børns ret til en god barndom og et godt liv.
Læs mere her…

BørneTelefonen

BørneTelefonen er omdrejningspunktet for arbejdet, og gennem de mere end 35.000 årlige samtaler med børn og unge får vi et nuanceret billede af børns liv i Danmark. Vi omsætter børns stemmer til politisk arbejde for børns vilkår og rettigheder – på den måde arbejder Børns Vilkår både for og med børn.
Læs mere her…


Børn og Unge i voldsramte familier

Børn og Unge i Voldsramte Familiers formål er aktiv forebyggelse af vold i familien og mellem kærester gennem oplysningskampagner, temadage, en chatrådgivning, en webbrevkasse og ”Basen”, hvor børn og unge kan henvende sig direkte.
Læs mere her…


 

Lovgivning


Barnets Tarv Nu

Forældreansvarsloven skal ændres selv efter lovrevisionen i efteråret 2012 er der væsentlige problemer med loven og dens administration hjemmesiden vedrører tidsrummet 2007-2012 fagnetværket arbejder videre på diverse planer.
Læs mere her…


Institut for Menneskerettigheder

En selvejende statsinstitution. Vi har mandat til at fremme og beskytte menneskerettigheder og ligebehandling i Danmark og i udlandet.
Læs mere her…


 

 Psykopati


 NetPsykiater

Hvis man har en dyssocial personlighedsforstyrrelse, har man svært ved at mærke skyldfølelse. Man har svært ved at leve op til sociale forpligtelser, og man opfører sig ligegyldigt eller afstumpet over for andre mennesker.

Man bliver let frustreret, aggressiv eller voldelig. Man har en tilbøjelighed til at skyde skylden på andre, og man bortforklarer de negative konsekvenser af sine handlinger.
Læs mere her…


Narcissistisk personlighedsstruktur (Wikipedia)

En teori bygger på at barnet udsættes for stress (cortisol) i tidlig alder og at det skader vigtige komponenter i hjernen, sådan at de genetisk baserede forudsætninger for tilfredstillelse af en del primærbehov ikke bliver dækket. Sådanne primærbehov er behovet for selvbekræftelse, og derigennem opbygning af en psykologisk tærskel for krænkelse.

Gennem læring i tidlig alder kobles milliarder af nerveceller sammen. Stresshormonet cortisol (ol.) skader sådanne nerveopkoblinger samt vitale komponenter i hjernen (hippocampus, amygdala) som styrer vores følelser. Stress i tidlig barndom fører derfor til færre “opkoblinger” end normalt samt skade eller reduceret udvikling på vigtige komponenter.

Man må antage, at hjernen derfor primært kobler de koblinger som er vigtige for organismens overlevelse, og at de sekundære og højere hjernefunktioner tager skade/blir dårligt udviklet. Empati er en sådan højere hjernefunktion. Derigennem udvikles den narcissistiske personlighed, mangel på empati og frygt for krænkelse af eget selv, eller sagt på en anden måde, frygten for at andre ikke skal have empati med en selv, også kaldet egoisme.
Læs mere her…


Psyke.dk

Har du et barn med en mand med psykopatiske træk, særligt i svær grad, er der mange problemer. Det vil normalt være svært at opretholde et godt parforhold, hvorfor de fleste søger væk. Dette vanskeliggøres fordi han har legal krav på samvær med barnet.

Det er vanskeligt at give råd her, også fordi rådgivningens grundlag let bliver af generel karakter, fordi der mangler dine specifikke forhold.

Hovedreglen er, at du ikke må tabe overblikket eller komme op i det røde felt, da det i så fald er let for ham at manipulere med dig og barnet. For at du er så afklaret og stærk som muligst, må du bryde alle følelsesmæssige bånd til ham, også de skjulte.
Læs mere her…


Psykopatensofre.dk

Der er skrevet meget om psykopater. Men er man blevet offer for en psykopat, er det svært at finde information, der konkret kan hjælpe en til at forstå hvad det er man er oppe imod, og hvordan man kommer videre.

Dette website er ikke lavet af psykologer, psykiatere eller læger, men af almindelige mennesker, der alle har været eller stadig er ofre for psykopaten. Vi har derfor selv prøvet på egen krop og sind, hvad det vil sige at være udsat for en psykopat.

Ordet „psykopat“ har været meget i modvind, da det næsten er blevet synonym med massemordere og kriminelle voldsmænd eller bruges som et skældsord uden hold i virkeligheden. Fagfolk forsøger sig med andre betegnelser som f.eks. dyssocial personlighedsforstyrrelse, alvorlig personlighedsforstyrrelse, sociopat, karakterafviger. Flere mener dog, at “psykopat” stadig er den mest rammende betegnelse (lidelse i sindet).

Dette website er lavet for at hjælpe ofrene, ikke for at være “politisk korrekt”. Vi bruger ordet psykopat, så ingen er i tvivl om, hvad det er vi taler om!

Læs mere her…


FACEBOOK Grupper

Læs mere her…