LIGESTILLING I SKILSMISSER KAN VÆRE TIL STOR SKADE FOR BØRNENE

Den gældende diskurs dikterer, at forældrene skal være ligestillede uanset adfærd. Dette massive fokus på ligestilling mellem mor og far er til stor skade for de børn, som befinder sig i krydsfeltet mellem mor og far, men som også er under pres fra myndigheder, der ifølge forældreansvarsloven skal tilstræbe denne forældrelighed. Det fjerner desværre fokus fra, hvad der egentlig er barnets bedste.

Faktisk burde man slet ikke benævne de stormombruste skilsmisser som værende højkonfliktsager. I stedet burde man benævne dem som ”skilsmisser, hvor en eller begge forældre udviser karakterafvigende adfærd” eller blot ”karakterafvigende skilsmisser”.

Derfor er der brug for en hurtig og klar screening af forældre, når der er tegn på karakterafvigelse. Og derpå er der brug for, at myndighederne bliver bedre til at drage de nødvendige konsekvenser og effektivt beskytte det involverede barn imod den karakterafvigende adfærd.

En ”karakterafvigende skilsmisse” kan eksempelvis spottes, når den ene af forældrene fremsender anklager til offentlige myndigheder om eksempelvis psykisk vold, fysisk vold, misrøgt eller overgreb imod barnet og/eller imod den anden forælder.

http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE8972320/ligestilling-i-skilsmisser-kan-vaere-til-stor-skade-for-boernene/

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.