LIGESTILLING – ET NYT FÆNOMEN

Af Jane Knudsen Thomsen

Den lille forskel …. Lad os hylde forskellene i samfundet og sikre børnene:

Ligestilling er et relativt nyt fænomen i historien. Vi ved ikke, hvordan forskellene vil udvikle sig, hvis samfundet ligestilles fuldstændigt med tiden, og mænd og kvinder møder samme forventninger.

Debatter om A og B forældre, der stilles på sidelinjen i køn-kampen om rettigheder til et barn ved familieopbrud, giver mig kæmpe betænkeligheder. Statens nye indgriben i det private skaber netop en optrapning af endnu en køns-kamp og ikke den ligestilling der ønskes udadtil med bl.a. lønninger, arbejdstid, rettigheder og frihed.

Danmark er et dejligt land. Vi har mange forskellige etniciteter, love, høj moral og følger vores stat uden at blinke med øjnene. Vi er sikret løn, køn, seksualitet, religion – og ytringsfrihed. Ganske fint og betryggende – vi LOVgiver os ud af problemerne; Vi skal inkludere alle. Vi skal alle føle os ens behandlet og have lige muligheder. Men er det vejen frem?

Vi er alle født forskellige; vi udvikler os forskelligt, har forskellige psyker og ved lov er der vedtaget vi må dyrke vores egen religion, seksuel, filosofisk overbevisning – skabt ligeløn- og vilkår på arbejdspladser. Det er lov-brud ikke at følge de retningslinjer staten ligger for dagen.

Hvilke faktorer spiller ligestillingen omkring kønsforskelle et pus?

Forskel i hjernen:
http://voresborn.dk/barn-3-8/psykologi-og-udvikling/6964-eksperterne-uenige-sidder-forskellen-pa-drenge-og-piger-i-hjernen

Ann-Elisabeth Knudsen er lektor i psykologi og dansk og har hjernens udvikling og funktion som sit arbejdsfelt. Hun mener, at forskellen på drenge og piger som udgangspunkt findes i hjernen, fordi drenge og pigehjerner ikke udvikler sig samtidig. Det betyder, at de to køn modnes med forskellig hastighed
Ann-Elisabeth Knudsen mener også, at forskellen er genetisk. Blandt andet kommer den, ifølge hende af, at drenges og pigers hjerner påvirkes forskelligt af kønshormonerne østrogen og testosteron. Det betyder, at piger hurtigere end drenge begynder at bruge sprogområderne i venstre hjernehalvdel til at lege de klassiske rollelege som far, mor og børn, som kræver indlevelsesevne.

Følelser og empati forventes mest af kvinder:
http://videnskab.dk/…/kvinder-har-mest-vinde-pa-uddannelse-…
…. Men studiet leverer ikke nogle klare svar, understreger Vegard Skirbekk. “Det antyder, at når der er opnået ligestilling, er kvinder bedre til en slags hukommelse og mænd bedre til talforståelse. Det kan skyldes både biologiske forskelle og sociale faktorer, som forskellige forventninger til kvinder og mænd,« siger han. En påstand er, at kvinder er mere orienteret mod følelser og empati, hvilket hænger sammen med den type hukommelse, som forskerne har målt, episodisk hukommelse. Vi husker ord lettere, hvis vi formår at knytte det til et minde, om noget vi har oplevet eller et fantasibillede.”

[ … ]

Læs hele indlægget her

 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.