Kvindekrisecentre: Kommuner svigter voldsramte kvinder

AR_kommunerne_svigter_voldsramte

Information, 8. august 2014

[ Uddrag ]

Kommuner forsømmer opfølgningen til voldsramte kvinder med børn, der bor på kvindekrisecentre. Det oplever man på 31 ud af de 36 krisecentre, som Information har talt med. Socialministeren kalder det uacceptabelt

På 31 ud af 36 kvindekrisecentre vurderer man, at kommunerne ikke lever op til reglerne om at tilbyde voldsramte kvinder med børn den såkaldte familierådgivning. Det viser en rundringning til landets 36 kvindekrisecentre, som Information har foretaget.

Ifølge serviceloven er kommunerne for-pligtet til at tilbyde familierådgivning i slutningen af kvindernes og børnenes ophold på et krisecenter, samt i en periode efter de er flyttet fra centret. Familierådgivning indebærer, at kvinder, der fraflytter et kvindekrisecenter, får hjælp til flytning, jobsøgning og børnenes skolegang. Vejledningen til serviceloven lægger vægt på, at rådgivningen typisk bør have et omfang på nogle timer om ugen i et halvt år efter udflytningen.

Det er ikke første gang, kommunernes indsats på området bliver kritiseret. I januar påtalte Rigsrevisionen på baggrund af en gennemgang af 67 voldsramte kvinders sager, at 65 pct. af dem ikke var blevet tilbudt rådgivning, mens de opholdt sig på krisecenter.

»Det er ekstremt alvorligt, hvis en kommunes tilbud til en borger ikke følger loven, og med voldsramte kvinder og deres børn er der tale om nogle af samfundets mest udsatte. Det er kommunens ansvar at følge op, når et krisecenter har vurderet, at en kvinde opfylder kriterierne for at tage ophold på et center,« siger Caroline Adolphsen, der forsker i socialret på Aarhus Universitet.

http://www.information.dk/505689