KVINDEHADENDE VOLDSMÆND ER FORMET AF VORES SAMFUND

debat_vold_b_868750y

Politiken 17. august 2014

Af Henrik Marstal

[ Uddrag ]

“Det betyder, at der ikke blot er tale om et individuelt problem, men også om et strukturelt samfundsproblem.

I kraft af disse i øvrigt ældgamle strukturer har en fravalgt mand i princippet altid en særlig berettigelse til at reagere voldeligt over for en kvinde, som har formastet sig til at fravælge ham.

For det personlige nederlag og statustab, som han ifølge kønrollermønstrenes logik er udsat for, kan være så svidende for ’en mands ære’, at han reagerer med voldelig afmægtighed i form af den knyttede næves eller den trukne knivs taktik.

Selv om samfundet selvfølgelig ikke accepterer kvindemord, kan der i måden, vi opfatter morderne på, være en tendens til stiltiende at acceptere motivets natur. Der er i kraft af strukturerne en usagt forståelse af, at mænd har lov til at blive aggressive og hævngerrige, hver eneste gang de bliver forladt af en kvinde.”

http://politiken.dk/debat/profiler/marstal/ECE2368415/kvindehadende-voldsmaend-er-formet-af-vores-samfund/

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.