KVINDE: TAG IKKE BØRN MED TIL DANMARK

Kære kvinde fra ethvert land i verden.
Danmark har en lovgivning, der vedrører dig, hvis du påtænker at flytte til Danmark med børn.
Derfor vil vi gerne advare dig.

Du overvejer måske at immigrere med din familie. Eller måske har du mødt en dansk mand et andet sted i verden og vil følge med ham til Danmark. Måske har I allerede stiftet familie i dit hjemland.

Det er også tænkeligt, at du er kommet til Danmark som studerende eller som au pair og overveje at blive i Danmark og at stifte familie her.

Danmark har imidlertid en lovgivning, der vedrører børn og skilsmisser, som du børe være opmærksom på: Forældreansvarsloven.

Denne lov medfører, at du ikke bare kan forlade landet igen. I hvert fald ikke sammen med dine børn. Den medfører også, at du og børnene ikke kan beskyttes mod psykisk vold, stalking eller sexuelle overgreb her i landet. Kvinder bliver smidt i fængsel, hvis de prøver.

Danmark er besat af at anklage kvinder for at lyve, manipulere, chikanere og fremsætte falske anklager.

I Danmark er fælles forældremyndighed obligatorisk ved skilsmisse. Og en forælder må IKKE forlade landet med børn, når der er fælles forældremyndighed over dem. Det hedder sig, at man under særlige omstændigheder kan søge ene forældremyndighed. Men i praksis er det næsten umuligt. I tilfælde af svær psykisk vold mod barnet eller mod dig, kan man ikke løfte bevisbyrden. Og myndighederne KRÆVER, at man samarbejder med krænkeren om barnet.

Dertil er Danmark i den vildfarelse, at det er sundt for børn at bo 7 dage på skift hos hver forælder. Mange børn havner i svær mistrivsel pga. dette nomadeliv. Og det er umuligt at påvise, HVORFOR barnet har det dårligt. Netværket Mor kender til mange tilfælde, hvor moren mistænkeliggøres for at ville chikanere faren, hvis hun påstår, at barnet ikke trives med sin 7/7-ordning.

De børnesagkyndige undersøgelser er af så ringe standard, at børnene ikke tør sige fra. Selv når de siger fra over for samvær, konkluderer man, at børnene er blevet manipulerede til at sige det. I visse tilfælde har det medført, at barnet er blevet fjernet fra den sunde forælder.

Der er eksempler på, at børnesagkyndige har truet børn under samtaler i enerum til at acceptere samvær med en voldelig forælder!

50% af klagerne over børnesagkyndige til psykolognævnet giver klageren medhold. Men der går normalt et år, før man får svar, fordi psykolognævnet giver psykologen 3 MÅNEDER til at svare på korrespondance.

Til den tid er retssagen slut. Og selv om den dårlige børnesagkyndige undersøgelse kan have medført, at du har mistet dine børn, bliver retssagen ikke genoptaget. Og psykologen fortsætter sit arbejde for staten.

Dette gælder også psykologer, som har en lang række påtaler.

Enhver retssag om barnet starter i Statsforvaltningen, før de sendes videre til retten. Her afgør man også alle spørgsmål om, hvor mange dage barnet skal bo hos hos hver forælder. Barnet SKAL have kontakt til den anden forælder UAFHÆNGIGT af forældremyndigheden. Og dette KAN IKKE prøves ved en domstol.

Du kan IKKE få beskikket en advokat til at gå i Statsforvaltningen, så hvis din danske mand har råd til advokat og du ikke har, er det bare ærgerligt for dig. Og for resten taler man slet ikke under ed, så alt du siger, vil som udgangspunkt blive benægtet af den anden part.

Det stiller din fremtidige danske mand i en næsten ubegrænset magtposition over dig. For er du først fanget under den danske lov, er der faktisk ingen, der kan hjælpe dig fri. Det gælder især, hvis du kommer fra et land, der også har underskrevet Haag-konventionen.

Danmark er besat af en politisk agenda, der vil ligestille mænd og kvinder i ethvert livsområde. Derfor betragter man en mor og en far som lige gode forælder. Og for staten er det ligegyldigt, at barnet kom til verden gennem din krop. Det er ikke relevant for loven.

Begrebet ”primær omsorgsperson” er ophævet. I Danmark lader man som om, det ikke findes.

Myndighederne oplyser dig ikke korrekt. Somme tider oplyser de dig decideret forkert. Den danske lov er svær at gennemskue. Og retssikkerheden er udfordret i familiesager.

Vær opmærksom på, at loven også gælder, selv om du ikke har været gift med din danske mand, hvis blot I har boet på samme adresse ved barnets undfangelse.

Et af problemerne i Danmark består i, at samtlige de fagfolk, der kan udtale sig i en forældremyndighedssag, er ansat af den stat, som prioriterer sin politiske hygiejne over barnets tarv. Alle, der udtaler sig mod loven, trues til tavshed. Og fagfolk kan miste deres arbejde, hvis de ikke gør, som det forventes af dem.

Udtalelser fra private eksperter betragtes som partiske. Og man fører ikke vidner i sager om forældremyndighed.

De taler meget om børns tarv. Men for regeringen er det et barns tarv at blive udleveret til sin krænker lige meget hvad.

Dette gælder også i sager, hvor børn har modtaget langvarig behandling for sexuelle overgreb, fordi bevisbyrden sjældent kan løftes. Og moderen trues til tavshed, for hvis hun udtaler sig eller klager for meget, bliver barnet fjernet fra hende. For så er hun jo den mindst samarbejdende forælder.

For Danmark er kvindens krop bare et hylster. Og barnet er som en kage, man kan dele i to.

I Netværket Mor advarer vi derfor kraftigt mod at få børn i Danmark. Og mod at bringe børn til Danmark. For er du først havnet i den danske fælde, kommer du ikke fri igen.
Danmark er stolt over at efterlade tusinder af kvinder og børn traumatiserede i ligestillingens navn.

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.