KRÆNKET ÆRE FÅR OGSÅ DANSKE MÆND TIL AT DRÆBE

20101124-133652-6-1000x666we

Kristeligt Dagblad, Etik, 31. oktober 2014

De seneste 10 år er 68 kvinder blevet dræbt af deres etnisk danske kæreste, typisk på grund af jalousi, skam og såret stolthed. Psykologien bag minder om de traditionelle æresdrab, man ser i indvandrermiljøer, og sagerne bør tages alvorligt, mener fagfolk

Onsdag den 14. maj i år blev den 49-årige advokatsekretær Jeanette Larsen fundet dræbt i sit hjem i Holbæk. Hun var blevet kvalt af sin 50-årige mand Søren Larsen, som efterfølgende havde hængt sig selv i villaen. Skilsmisse og jalousi var formentlig årsagen til drabet, og dermed ligner sagen de fleste af de tilfælde, hvor en ærkedansk mand slår sin partner ihjel.

I løbet af de seneste 10 år er 68 kvinder blevet dræbt af deres etnisk danske kæreste eller ekskæreste. Det viser en opgørelse, som Kristeligt Dagblad har foretaget ud fra hjemmesiden ”Drabssager i Danmark” samt en systematisk gennemgang af avisartikler fra årene 2005-2014.

Og hovedmotivet i sagerne er, at de danske mænd føler sig trådt på, ydmyget og latterliggjort i en grad, så det krænker deres stolthed, mandighed og ære. Det fortæller flere eksperter på området.

”Hvis for eksempel konen vil skilles, kan mændene opleve det som et ubærligt nederlag og et tab af værdighed og anseelse. På den måde minder de psykologiske mekanismer bag drabene om de følelser, vi kender fra traditionelle æresdrab i indvandrerfamilier. Her er det bare en hel families status og ære, der er på spil, hvis for eksempel en datter forelsker sig i en forkert mand,” siger psykiater Henrik Day Poulsen, som i fire år har mentalundersøgt drabsmænd.

Han bakkes op af Jørn Beckmann, professor dr.med. og forhenværende klinikchef ved Odense Universitetshospital.

”Der er ikke langt fra kærlighed til jalousi og følelsen af at besidde noget, eje noget, have ret til noget. Og når ens ejendomsret bliver krænket, kan man opfatte det som tyveri, et angreb på ens person og ens ære. De følelser spiller både ind ved traditionelle æresdrab og danske mænds jalousidrab,” siger han.

Et traditionelt æresdrab er defineret ved at være velovervejet og planlagt af flere personer, og man bliver hyldet ved at dræbe i ærens navn.

Drabene sker primært i indvandrergrupper fra stærkt patriarkalske kulturer, og senest, der faldt dom i en sådan sag i Danmark, var i 2005. Dengang dræbte en pakistansk mand sin søster, Ghazala Khan, fordi hun havde giftet sig imod familiens ønske.

Det, man kan kalde ”den danske mands æresdrab”, sker modsat typisk i et øjebliks voldsom jalousi og frustration, men psykologien bag er den samme. Mændene dræber, fordi de ikke føler, at de kan leve med den personlige ydmygelse, der er overgået dem.

Det fortæller Unni Wikan, professor i socialantropologi ved Oslo Universitet og en af verdens førende eksperter i æresdrab.

”Fælles for de to typer drab er, at de sjældent kommer som en overraskelse, og dermed kan myndighederne gøre meget for at gribe ind langt tidligere,” siger hun og uddyber:

”Ved traditionelle æresdrab ved mange i familien, at personen er i livsfare. Og ved jalousidrab har politiet ofte været ude til husspektakler og den slags hos parret tidligere og ved dermed også, at her er en familie, som man bør holde særligt øje med.”

At samfundet bør gøre mere for at hindre danske mænds drab på deres partner, er blogger og kønsdebattør Henrik Marstal helt enig i.

Han ser det som dybt hyklerisk, at traditionelle æresdrab i indvandrerfamilier typisk fremkalder et ramaskrig i samfundet og fører til handleplaner og ophidsede integrationsdebatter, mens danske mænds drab på deres koner og ekskoner oftest bliver betragtet som enkeltstående særtilfælde.

”Danske mænds drab på kvinder har også rod i resterne af en patriarkalsk struktur, som stadig hersker i samfundet, om vi vil det eller ej. Nogle mænd udnytter den gamle plads øverst i køns-hierarkiet til at råbe ad kæresten, komme med sexistiske bemærkninger og give hende et par på hovedet, hvis hun er besværlig. Den tankegang ser vi i yderste konsekvens i kærestedrabene,” siger Henrik Marstal og tilføjer:

”Der er virkelig grund til at se de på mord i et større perspektiv og diskutere hvad i vores samfundsstruktur, der gør det muligt for mændene at gå så langt, som de gør.”

Organisationen Danner arbejder for ligeværd mellem kønnene og for at stoppe vold mod kvinder og børn. Her mener direktør Susanne Philipson også, at det er vigtigt at erkende, at partnervold – og ultimativt drab – sker i alle typer af hjem i Danmark og er et samfundsmæssigt ansvar.

”Vi ser gerne, at der kommer et landsdækkende akutberedskab, som sikrer, at både kvinde, mand og børn får tilbudt hjælp, når politiet rykker ud til en anmeldelse om vold i hjemmet. Politiet skal møde op hos familien den følgende dag med rådgivende personale med særlig viden om vold. Vi har alle et ansvar for at blande os og turde spørge ind, når vi ser tegn på, at noget er helt forkert i en familie,” siger Susanne Philipson.

http://www.etik.dk/danmark/2014-10-31/krænket-ære-får-også-danske-mænd-til-dræbe

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.