KONFLIKTER VERSUS HØJKONFLIKTER

Det ses flere og flere steder at der ikke skelnes mellem konflikter og højkonflikter. De ses under et, og kaldes højkonflikter.
Det er meget forkert, og giver indtryk af at alle konflikter kan løses med konfliktmægling.

Det er selvfølgelig meget problematisk, når to forældres samarbejde er kørt i hårdknude og det går ud over børnene. Det er bla. nogle af de sager vi ser på TV i øjeblikket.

“Almindelige” konflikter kan ofte løses med den den rette konfliktmægling og opfølgning af dygtige empatiske konfliktmæglere.

MEN DET ER IKKE HØJKONFLIKTER!

Når vi på Netværket Mor taler om højkonflikter taler vi om sager, hvor der optræder fysisk vold, psykisk vold, overgreb, incest, psykopati, stalking etc.

Her er tale om et offer/ofre og en krænker. Der er en skæv magtfordeling.

KONFLIKTMÆGLING KAN IKKE LØSE HØJKONFLIKTER.

Konfliktmægling i højkonflikter er en direkte vej til retraumatisering af ofrene. Her er den eneste løsning screening for vold, overgreb og psykopati, og at ofrene herefter beskyttes mod flere overgreb fra krænkeren.

DET ER MEGET VIGTIGT AT HØJKONFLIKTER IKKE BLANDES SAMMEN MED KONFLIKTER UDEN VOLD, OVERGREB OG PSYKOPATI.

Derfor er det altafgørende med en grundig udredning af alle konflikter. Det har fatale følger for voldsofrene, når retssystemet ikke bruger tid og resourcer på at gøre deres arbejde ordentligt.

At slå alle konflikter sammen under et – er at springe over hvor gærdet er lavest.