Kafka er det rene barnemad!

EkstraBladet, Folkets røst.
Af Bruno Skibbild Christensen

Jeg troede, at jeg havde prøvet alt indenfor systemsvigt i forhold til komplekse skilsmisser. Jeg troede, at mine børn havde prøvet alt, hvad der var at byde på i dette betændte område af dansk lovgivning og forvaltning.

Jeg troede engang, at jeg var den eneste i Danmark, der oplevede en lovgivning og et forvaltningssystem, som ikke hjalp mig med at beskytte mine børn imod skadelig forældreadfærd.

Men efter at have taget del i den offentlige debat om den forkætrede forældreansvarslov i blot nogle få måneder, kan jeg se, at jeg og mine børn ikke har prøvet alt. Heldigvis.

Men jeg har prøvet nok til at kunne konstatere, at det er nødvendigt at få ændret på lovgivning og forvaltningspraksis. Kafka er barnemad i forhold til det danske skilsmissesystem. Josef K har en fest i forhold til den danske forvaltningskultur på dette område.

Jeg har oplevet, hvordan det føles at sende sine børn afsted på samvær, når man ved, at de lider overlast hver gang.

Jeg har oplevet, hvordan man banker på lukkede døre hos myndighederne.

Jeg har oplevet, hvordan de fagfolk som har sat sig ind i sagen og derpå har opfattet, at samværene var skadelige var fuld af frustration over, at loven ikke gav dem hjemmel til at skride ind.

Jeg har oplevet at skulle gemme mig for Kongens Foged og gå under jorden for at forhindre et skadeligt samvær.

Jeg har oplevet, at blive trukket i Fogedretten og truet med dagbøder for at udlevere mine børn til overgreb.

Jeg har oplevet at få rettet en falsk anklage imod mig om incest, endda udført så raffineret, at kommunen tvangsanbragte mine børn uden varsel. Det tog 8 måneder at få de 4 årige børn hjem igen.

Jeg har oplevet stalking fra x, i en grad så jeg måtte flygte tværs over landet for at søge ly hos min familie.

Jeg har oplevet stalking by proxy med breve med falske anklager til min tidligere arbejdsplads, breve til alle forældre på mine børns daværende skole, breve til min sportsklub, breve til borgerforeningen i den by jeg boede i, breve til alle tænkelige instanser. Alle sammen med disse falske anklager.

Jeg har oplevet, at se professionelle overvågere være fuldstændig blege og udmattede efter at skulle håndtere opgaven at sikre mine børn under overvåget samvær.

Jeg har oplevet, hvordan end ikke politiafhøringer, kunne stoppe et skadeligt samvær.

Ja, jeg troede, at mine børn og jeg havde oplevet alt.

Nu ved jeg, at jeg ikke er den eneste, der har været i vridemaskinen i lovgivningen og i forvaltningspraksis.

Nu ved jeg, at der er flere end mig, der har måttet se sig tvunget til, at udlevere børn til skadeligt samvær.

Nu ved jeg, at der findes mennesker, både store og små, som har oplevet endnu værre ting, alt sammen med blåstempling af en forfærdelig lovgivning og forvaltningspraksis. Det er godt nok på tide, at der bliver sat et godt og grundigt lys på dette område.

Selvom jeg har oplevet de fatale falske anklager, så er jeg ikke så blåøjet, at jeg hopper i baljen med en sang om, at ALLE anklager om overgreb er falske. De findes jo, de falske anklager, men det er altså IKKE et argument for, at man ikke skal tage sådanne anklager alvorligt. Det skal da undersøges til bunds, og der skal skrides effektivt ind, når der er hold i anklagerne.

Derfor skal en anklage om overgreb altid give anledning til en psykiatrisk screening af begge forældre, og det kan kun gå for langsomt. På denne måde vil man både have en god mulighed for at skride ind over for de karakterafvigere, som udfører overgreb, og de karakterafvigere, som kommer med falske beskyldninger. Begge dele er tegn på utilregnelighed.

Det samme er stalking by proxy, stalking, vold og overgreb, psykisk vold, gaslighting og hjernevask i form af forældrefremmedgørelse. Det er også tegn på utilregnelighed.

Det værste man kan gøre, er at man gør som nu, hvor man leger struds, stikker hovedet i busken, og blot kalder det en ”forældrekonflikt”, hvor forældrene må lære at samarbejde.

Nej, venner. Det er komplet umuligt at samarbejde med en karakterafviger. Og det er komplet umuligt at sikre børn i selskab med en karakterafviger.

I disse komplekse skilsmisser bør skilsmissemyndigheden straks iværksætte en grundig undersøgelse af forholdene, samt en psykiatrisk udredning af BEGGE forældre.

Link til artiklen

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.