ISTANBUL-KONVENTIONEN (på dansk)

 1. august i år trådte Istanbul-konventionen i kraft
– Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet.

Konventionen er særlig, idet den skærper fokus på den psykiske vold, som er præcis ligeså skadelig (ofte værre) end den fysiske vold, men blot langt vanskeligere at bevise.

Konventionen kræver, at Danmark gør psykisk vold ulovlig og at vi indarbejder dette i lovgivningen.

Konventionen betyder i praksis blandt andet:
  • at enhver form for TVUNGEN mediation/konfliktmægling er ulovligt og strider imod menneskerettighederne.
  • at der SKAL screenes for vold og overgreb i højkonflikter.
  •  at vold (både psykisk og fysisk), overgreb og incest skal tages alvorligt og der SKAL handles på dette.
  • at et offer har krav på møder uden at blive tvunget ind i samme rum som krænkeren (Statsforvaltningen og ved domstolene).
Men Statsforvaltningernes praksis går stik imod Istanbul-konventionen, når de:

1. Slet ikke vil høre om vold og undlader at tage det med i referaterne

2. Mistænkeliggør kvinder, der påtaler vold

3. Truer med at fjerne børnene fra kvinderne, hvis de er “besværlige”

4. Kræver at kvinder samarbejder med deres krænker.

Men problemstillingerne forsætter ved domstolene hvor dommerne alt for ofte vælger at samarbejder med krænkeren og giver forældremyndigheden til krænkeren, hvis kvinden ikke vil samarbejde med ham (dvs. udlevere barnet til vold og overgreb).

Istanbul-konventionen burde således betyde, at det bliver muligt at retsforfølges personer, der arbejder ved Statsforvaltningerne og domstolene, ved Menneskerettighedsdomstolen.


Link til Istandbul konventionen på dansk:

http://momnetwork.dk/dk/Convention_210_Danish.pdf


Læs også:

GREVIO – OVERVÅGER OM ISTANBUL-KONVENTIONEN OVERHOLDES


ISTANBUL-KONVENTIONEN: PSYKISK VOLD BLIVER ULOVLIG


Vold mod kvinder skal bekæmpes


DANMARK: EN BANANREPUBLIK


 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.