ISTANBUL-KONVENTIONEN: PSYKISK VOLD BLIVER ULOVLIG

knust_kop_alene_0

1. august i år trådte Istanbul-konventionen i kraft – Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet.

Konventionen er særlig, idet den skærper fokus på den psykiske vold, som er præcis ligeså skadelig – ofte mere – end den fysiske vold, men blot langt vanskeligere at bevise. Konventionen kræver, at Danmark gør psykisk vold ulovlig og at vi indarbejder dette i lovgivningen.

Især konventionens artikler 3a og 33 er interessante.

I artikel 3a bliver vold mod kvinder karakteriseret som en krænkelse af hendes menneskerettigheder og som en form for diskrimination.

I artikel 33 står der: “Partner skal iværksætte de nødvendige retslige – og på anden måde – tiltag for at sikre, at intentionel adfærd, som alvorligt nedsætter et menneskes psykologiske integritet gennem tvang og trusler, bliver kriminaliserede.”

I Danmark kan fraskilte mødre udsat for vold – fysisk, psykisk, sexuel og økonomisk vold – i forlængelse af en skilsmisse ikke hjælpes.

Statsforvaltningernes praksis går nemlig stik imod Istanbul-konventionen, når man:

1/ slet ikke vil høre om vold

2/ mistænkeliggør kvinder, der påtaler vold

3/ truer med at fjerne børnene fra kvinderne, hvis de er “besværlige”

4/ kræver at kvinder samarbejder med deres krænker.

(Istanbul-konventionen burde således betyde, at et signifikant udsnit af Statsforvaltningens medarbejdere nu kan retsforfølges ved Menneskerettighedsdomstolen.)

Vi har også eksempler på, at domstolene samarbejder med krænkeren og giver forældremyndigheden til krænkeren, hvis kvinden ikke vil samarbejde med ham (udlevere barnet til vold).

Det efterlader kvinder og børn TOTALT ubeskyttede mod vold, hvis de har et barn med deres krænker.

Især den psykiske vold finder det perfekte ly under forældreansvarsloven, for når kvinden lykkes med at trække sig fra volden, bliver den blot begået gennem børnene, som efterlades fuldstændig brudt ned. Og kvinden bliver irettesat, idet hun jo ikke kan BEVISE, at barnet er udsat for netop den psykiske vold, som hun selv har forladt.

I Netværket Mor ser vi frem til, at Istanbul-konventionen indarbejdes i Forældreansvarsloven.

Og vi ser især frem til at læse ministerens handleplan for, hvornår og hvordan dette skal ske.

 


Alle har ret til et liv uden vold

INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER, 1. august 2014
Den danske indsats mod vold mod kvinder og vold i nære relationer skal blive bedre og vil forhåbentligt blive det, når en ny konvention i dag træder i kraft.

Et fast greb i armen, et kraftigt skub, slag og spark. En vedholdende stalker eller trusler fra en ekskæreste.

Vold i nære relationer er ikke en sjældenhed i Danmark.

Ca. 30.000 kvinder og ca. 10.000 mænd angiver årligt at have været udsat for partnervold ifølge en undersøgelse fra 2012. De tal er alarmerende høje.

Skal vi sikre, at ingen skal leve med trusler og overgreb, er det nødvendigt at styrke og målrette indsatsen på området. Med Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet i kraft – den såkaldte Istanbulkonvention – der træder i kraft på den 1. august, har vi nu en rettesnor, vi kan bruge til at nå målet.

http://menneskeret.dk/nyheder/ret-liv-uden-vold

No Comments

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.