INSTITUT FOR MENNESKE RETTIGHEDER: RET TIL ET LIV UDEN VOLD

Menneskerettighederne forpligter stater til at beskytte individer mod overgreb fra andre, det gælder ikke mindst vold i nære relationer.

Danmark har i mange år arbejdet for at forebygge og beskytte mod vold. I år (Aug. 2014 red.) har Danmark tiltrådt Europarådets Konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet. Tiltrædelsen gør det aktuelt at belyse konventionens betydning for dansk lovgivning og praksis herunder, hvorvidt den danske indsats er tilstrækkelig.

Læs mere her:
http://menneskeret.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/ret_til_et_liv_uden_vold_pdfa.pdf


Læs også:

Institut for menneskerettigheder samarbejder med foreningen far

Institut for Menneskerettigheder – SKAL også være til din rådighed


Netværket Mor:
Hvor længe vil det danske retssystem fortsætte med at ignorere at Danmark rent faktisk har tiltrådt Istanbul Konventionen? Det er ikke nok at skrive under på et stykke papir, der skal også handles!


 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.