Informanter søges til specialeprojekt om politiets håndtering af stalkingsager

Jeg er studerende på Aalborg Universitet i København, hvor jeg skal til at skrive speciale på min kandidat i Socialt Arbejde.

Jeg er interesseret i at undersøge, hvordan politiet håndterer stalkingsager, og hvad deres tilgang til problematikken er. Derfor vil jeg meget gerne tale med 3-4 personer, der har været udsat for stalking, og som har henvendt sig for at få hjælp hos politiet. Jeg er interesseret i at høre jeres oplevelser af forløbene:

• hvordan var det første møde med politiet
• blev I henvist til en sagsbehandler
• hvad gjorde politiet konkret for at hjælpe jer
• hvor lang tid tog sagsbehandlingen, hvis der var en sådan
• har I ris/ros til politiets håndtering af jeres anmeldelse

Jeg vil meget gerne høre om forskellige stalkingforløb, fx stalket af en eks-kæreste, en nabo eller en tidligere ven. Dette er for at gøre min undersøgelse så alsidig som muligt, så jeg også får belyst, om der er forskel på politiets behandling af stalkingsager alt efter relationen til stalkeren. Hvis jeg er så heldig, at mange af jer har lyst til at bidrage til undersøgelsen, vil jeg derfor gå efter så forskellige oplevelser som muligt.

Udover at tale med stalkingudsatte, vil jeg interviewe sagsbehandlere fra forskellige politidistrikter i landet. Interviewene med jer skal bl.a. bruges, så jeg kan stille nogle skarpe og relevante spørgsmål til politiet og til at udfordre deres tilgang til problematikken. Jeres interviews vil desuden indgå i en analyse, hvor jeg undersøger politiets svar i forhold til jeres fortællinger.

I forbindelse med mit speciale har jeg etableret et samarbejde med Dansk Stalking Center, fordi vi har en fælles interesse i at få belyst, hvordan politiet håndterer stalkingsager. Således kan der komme endnu mere fokus på emnet, så der på sigt kan gøres mere for stalkingudsatte i Danmark.

Interviewet kan foregå, hvor det passer jer bedst. Jeg kan både komme til jer eller I kan komme til mig i København på kontoret hos Dansk Stalking Center. Jeg vil selvfølgelig sørge for te/kaffe og kage, eller hvad der er lyst til.

Det er i øvrigt helt op til jer, om I ønsker at være anonyme i undersøgelsen. Det vil kun være mig selv, min vejleder og censor, der vil have adgang til interviewene.

Jeg kan kontaktes på mail maja@optus.dk. I er meget velkomne til at skrive, hvis I har spørgsmål til undersøgelsen, til jeres deltagelse eller I bare vil høre mere.

Jeg håber meget, der er nogen, som har tid og lyst til at hjælpe mig. Det ville være en stor hjælp til mit arbejde med at få belyst politiets håndtering af stalkingsager i Danmark.

Venlig hilsen
Maja Kjærsgaard

Link til opslag


Læs også:

Dansk Anti-Stalking Center

DSF


 

 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.