Hvorfor tier vi om problemerne med vores kvindesyn i Danmark

JyllandsPosten, 2. august 2014
Af Murat Tamer

På knap to måneder er otte kvinder myrdet af mænd. Bortset fra det ene mord i Madrid er alle mordene sket i Danmark. Der er noget galt i dette land. Vi fortsætter med at bilde os selv ind, at kvinderne har det godt.

European Agency for Fundamental Rights (FRA) udsendte i begyndelsen af marts i år en undersøgelse af vold mod kvinder i EU. I Danmark angav 11 procent af alle kvinder, at de havde været udsat for vold inden for de seneste 12 måneder. 55 procent havde været udsat for vold efter deres fyldte 15. år. Generelt har Danmark en høj placering, når det gælder forekomsten af vold mod kvinder. Nyere forskning viser også, at der er grupper af mænd, som føler sig truet af den større ligestilling både på et personligt og et samfundsmæssigt plan. Denne trussel kan resultere i vold mod kvinden. Kvinder fra EU-medlemslande, der har en højere Gender Equality Index-score, bliver umiddelbart oftere udsat for fysisk og seksuel vold efter deres fyldte 15. år.

Rapporten konkluderer, at kvinder på arbejdsmarkedet er udsat  i højere grad end andre, da cirka 60 procent har været udsat for sexchikane. Det går værst ud over universitetsuddannede kvinder (69 procent) og kvinder i lederstillinger (75 procent). Disse tal afspejler en arbejdskultur med en meget høj grad af mandedominans og en tolerance over for sexchikane på arbejdspladsen.

Rapporten viser også, at 46 procent af kvinder, der oplyste, at deres ægtefælle drikker minimum én gang om måneden, oplever flere former for fysisk vold. Til sammenligning opleves denne fysiske vold blandt 19 procent af kvinder med mænd, der aldrig drikker eller bliver fulde.

Flere videnskabelige undersøgelser påviser, at voldelige mænd ofte har stærke narcissistiske tendenser, som let kan påvirkes og føre til stærke følelser af mindreværd. Andre bidragende faktorer til voldelig adfærd blandt mænd er også lav til ingen kontrol over eget liv og mange personlige nederlag.  I takt med at kvinderne bliver mere succesfulde og selvstændige, vil flere mænd naturligt føle nederlag og laverestående.

Det er helt almindeligt og accepteret i Danmark, at mænd kommer med seksuelle bemærkninger til kvinder, tager kvinderne på bagdelen og brysterne i nattelivet og til festival uden at blive inviteret til det. Vi påstår, at vores seksualitet er frigjort og at vi har kønsligestilling, men det er selvbedrag af værste skuffe. Kvinderne er gjort til sexsymboler og objekter. Det nedsætter og indskrænker kvindernes værdi.

I den videnskabelige artikel “Domestic Violence Against Women: Systematic Review of Prevalence Studies” fra 2009 konkluderes følgende:

“The results of this review emphasize that violence against women has reached epidemic proportions in many societies and suggests that no racial, ethnic, or socio-economic group is immune.”

Vi har så travlt med at diskutere kvindesyn i andre samfund, men vi tør ikke diskutere kvindesynet i Danmark. Vi praler altid med, at vi er gode til at tale om vores problemer, men virkeligheden er tydeligvis en anden. For hver gang den manglende respekt for kvinderne bliver fordrejet til at være forårsaget af etnisk og religiøst tilhørsforhold, kaster vi flere og flere kvinder for løverne.

Vi er nødt til at tage denne debat og ændre synet på vores kvinder. For vores mors, søsters, kærestes, ægtefælles og børns skyld er vi nødt til at tale mere åbent om problemet med henblik på at komme det til livs. Vi kan ikke blive ved med at lukke øjnene og bilde os selv, at det kun er “de andre”, der ikke respekterer deres kvinder.

Gid de dræbte kvinder må hvile i fred og deres pårørende finde den nødvendige styrke i denne svære tid. Æret være deres minde.

Læs hele artiklen her

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.